Käyttöraportti

Toimiala: Teräsrakentaminen
Materiaali:
Hitsausprosessit:
Avainsanat:

Parempi hitsauslaatu ja pienemmät kustannukset ewm maXsolutionin avulla

Kun tärkeän tilauksen laskelmat riistäytyivät käsistä, MESA konsultoi Rathenowin EWM-sivuliikkeen päällikköä. Vain kolmen kuukauden aikana...Taustatilanne:
Kuten useimpien metalli- ja teräsrakennusalan keskisuurten yritysten, myös MESA:n on tuotettava mahdollisimman edullisesti ja samalla laadukkaasti ja käytettävä tuottoisia markkinarakoja aina kun mahdollista. MESA näki tällaisen ratakulkuneuvojen valmistuksessa, joiden laatuvaatimukset ovat erityisen korkeat. Tuotanto perinteisellä hitsaustekniikalla ja muiden valmistajien laitteilla oli kuitenkin osoittautunut niin monimutkaiseksi, että laskelmasta tuli tiukka. Yrityksen oli etsittävä valmistusvaihtoehtoja.
Ratkaisu:
EWM:n asiantuntijat tarkastelivat ja analysoivat tuotantoprosessin kaikkia vaiheita koko tuotantoketjussa osana ewm maXsolution -innovaatio- ja teknologianeuvontaa. “Neuvonta ei ollut pelkästään asiantuntevaa ja ennakoivaa, vaan se sisälsi myös uusia ratkaisuja ongelmiin, joita emme aiemmin huomanneet”, kertoo MESA Metall-Stahlbau GmbH:n toimitusjohtaja Pierre Mack. Käyttämällä EWM:n hitsauskoneita ja hitsauspistooleja sekä innovatiivisia hitsausmenetelmiä saavutettiin säästöjä kaikilla mahdollisilla alueilla: hitsausajan, materiaalin, suojakaasun, hitsauslisäaineiden, virrankulutuksen, kulutusosien ja varsinkin viimeistelytyön suhteen.
Menestys:
“Pystyimme lyhentämään hitsauksen ja hionnan tuotantoaikaa jopa 57 prosentilla”, Mack kertoo. Tärkein syy on forceArc puls -hitsausprosessi. Tämä innovatiiviselle valokaarelle on ominaista pienempi lämmöntuonti, se on lähes roiskeeton ja mahdollistaa suuremman hitsausnopeuden. Manuaalisen hitsauksen lisäksi, joka vaati vain hyvin lyhyitä perehdytysaikoja, MESA pystyi myös koneellistamaan joitakin hitsausprosesseja. Koneellistaminen paransi hitsausprosessin laatua huomattavasti johdonmukaisen stabiliteetin ansiosta. Sijoitus on maksanut itsensä takaisin jo hyvin lyhyessä ajassa. Ennen kaikkea se on lisännyt MESAn tuotantovalikoimaa: “Emme saisi lainkaan monia tilauksia, ellemme pystyisi hitsaamaan siten”, Mack sanoo. “Tavanomaisilla laitteilla meidän ei tarvitsisi kilpailla.”