• Newsroom
  • Tetrix XQ ger en särskild svetsupplevelse


Tetrix XQ ger en särskild svetsupplevelse


Medien-Download    Dokumenten-Download

Tetrix XQ ger en särskild svetsupplevelse


Kraftfull, långlivad och lättanvänd – den nya Tetrix XQ 230 från EWM möjliggör TIG-svetsning på högsta nivå. Användare drar nytta av den nyaste tekniken för att uppnå optimala svetsresultat med perfekt svetsfog. Tysklands största tillverkare av ljusbågssvetsteknik har då lagt särskild vikt på förbättrad användarvänlighet. Därför är den nya styrningen med 7-tums-färgdisplayen extra översiktlig i sin utformning och intuitiv att använda samt ger optimal hjälp vid parameterinställningen. Svetsuppgifter kan programmeras individuellt och anropas när som helst. Tetrix XQ 230 är otroligt kraftfull, kan köras direkt via ett enfas 230 V-uttag och kan därmed användas mycket mångsidigt. En ergonomisk och robust kapsling och lämpliga tillbehör rundar av det innovativa konceptet.

 

Med den nya Tetrix XQ 230 ger EWM AG sina kunder en unik svetsupplevelse. Med en strömstyrka på upp till 230 A är TIG-svetsmaskinen enormt kraftfull och kan anslutas direkt till ett enfas 230 V-stickuttag. Oavsett om det är på byggarbetsplatsen eller i industrin möjliggör svetsmaskinen långvarigt arbete, även med svaga ledningar, långa nätledningar eller i generatordrift. Beroende på svetsuppgift kan användaren välja mellan många funktioner för TIG och manuell elektrodsvetsning. Upp till fyra pulsvarianter finns då tillgängliga. Användare drar nytta av idealiska svetsegenskaper med betydligt stabilare ljusbåge och optimala svetsfogar. Tetrix XQ 230 finns som DC- och AC/DC-variant och täcker därmed ett brett användningsområde. Olika material kan svetsas perfekt: från låg- och höglegerade stål, aluminium och aluminiumlegeringar till icke-järnhaltiga metaller och titan. Användningsområdet sträcker sig från livsmedelsindustrin till flyg- och rymdteknik och kemiindustrin till maskin- och anläggningsbyggnad och metallhantverk.

 

Manövrera lätt och intuitivt

En särskild styrka hos nya Tetrix XQ 230 är användarvänligheten Utöver den beprövade styrningen Comfort 3.0 finns dessutom den nya styrningen Expert 3.0 med en högupplöst 7-tums-färgdisplay. På så sätt visas alla parameterinställningar och flödesdiagram översiktligt. Alla funktioner går att nå direkt och många illustrerade instruktioner och snabbmenyer ger extra hjälp med användningen. Styrningen kan ställas in exakt med det ergonomiska Click-Wheel. En pekskärm saknas medvetet för att möjliggöra bekväm användning även med svetshandskar. Användaren kan programmera fem individuella svetsuppgifter som favoriter och anropa dem enkelt med en knapptryckning.

 

Genomtänkt in i minsta detalj

Många fler detaljer ger en förbättrad arbetsprocess. På så sätt syns alltid driftstatusen via det integrerade LED-fältet. Den ergonomiska designen av TIG-svetsmaskinen gör det säkert och enkelt att arbeta. Genom det robusta utförandet är maskinen även lämplig för användning i tuffa miljöer. Styrningen skyddas mot nedsmutsning av en lucka men kan användas även om luckan är stängd. Ett extra plus: den ytterst tysta temperaturstyrda fläkten med optimerad luftstyrning.. Som tillval kan Tetrix XQ 230 utrustas med ett kylaggregat, svetsbrännare och vagn för transport till byggarbetsplatser eller i verkstaden. Det vattenbaserade kylsystemet Cool XQ möjliggör långvarig användning av svetsbrännaren även med höga svetsströmmar samt under största belastning och ogynnsamma omgivningsförhållanden.

 

Mer information om den nya Tetrix XQ 230 finns på EWM AG:s hemsida.

 

Datum: 2021-07-23

Omfattning: 3 461 tecken inklusive mellanslag

Bilder: 4 (källa: EWM AG)


URL: https://tetrixxq.ewm-group.com/de

Kontakt


Svenja Linn-Stein

Corporate Communications
Svenja.Linn-Stein@ewm-group.com
Tel.: +49 2680 181-303


Leonie Becker

Social Media Management / Sponsoring
Leonie.Becker@ewm-group.com
Tel.: +49 2680 181-295