Dataskyddspolicy för webbplats

Tack för att du besöker vår webbplats! Vi är glada att du är intresserad av vårt företag, våra produkter och tjänster. Vi lägger stor vikt vid att skydda personuppgifter.
Med denna dataskyddspolicy vill vi (EWM AG) informera dig om alla dataskyddsrättsliga aspekter rörande vårt utbud på EWM AGs webbplats (“Webbplatsen”) samt aktuella och planerade webbutbud och webbaktiviteter.

1.    Information om vilka personuppgifter vi samlar in samt information om ansvariga kontaktpersoner på företaget
Våra aktiviteter på nätet sker i överensstämmelse med tillämpliga, gällande rättsföreskrifter för skyddet av personuppgifter. I den följande informationen om vårt dataskydd kan du läsa om hur vi behandlar de personuppgifter som samlas in under ditt besök på webbplatsen. Personuppgifter är alla uppgifter som avser en fysisk person och är kopplade till denna person, som exempelvis namn, adress, e-postadress och användarbeteende.

Ansvarig för databearbetning så som avses i artikel 4.4 i EU-förordningen 2016/679 (dataskyddsförordningen) och som avses i andra dataskyddslagar som kan komma i fråga

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Tyskland

Tfn: +49 26 80 / 1 81 - 0
Fax: +49 26 80 / 1 81 - 244

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

2.    Insamling av personuppgifter vid användning av vårt utbud på webbplatsen
Personuppgifter är information som identifierar eller kan användas för att identifiera en fysisk person. Personuppgifter är bland annat namn och e-postadress, men även information om användarens beteende på webbplatsen eller med vårt webbutbud. Om du bara använder webbplatsen eller webbutbudet för att få information via webbläsare eller mobil enhet, dvs. om du inte förbereder eller lägger grund för en affärsrelation eller överför någon annan information till oss, samlar vi inte in några personuppgifter. Undantag är de uppgifter som din webbläsare eller mobila enhet överför för att möjliggöra besöket på webbplatsen eller användningen av webbutbudet (så kallade loggfiler, i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen). Vi behöver använda loggfiler av tekniska skäl, för att kunna skicka och visa den öppnade webbsidan i webbläsaren eller den mobila enheten. Vi använder loggfiler även för statistisk utvärdering och för att förbättra webbplatsen och webbutbudet (i enlighet med artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen), för att på detta sätt identifiera möjliga fel på webbplatsen eller i webbutbudet samt för att identifiera felaktiga länkar.

Loggfilerna innehåller följande uppgifter:
•   IP-adress
•   Innehåll, datum och klockslag för förfrågan
•   Enhetens id, dvs. slutenhetens unika nummer
•   Tidszon för den dator eller mobila enhet som skickar förfrågan
•   Eventuell skillnad i tidszon från GMT (Greenwich Mean Time)
•   Förfrågans innehåll (den konkreta sidan)
•   Åtkomststatus/HTTP-statuskod
•   Överförd datamängd
•   Den webbplats som förfrågan kommer från
•   Webbläsare och webbläsar-id
•   Operativsystem och gränssnitt
•   Språk och version hos webbläsaren
I samband med användning av webbplatsen eller vårt webbutbud registreras bland annat IP-adressen till den dator som du använder. Det kan i vissa fall vara möjligt att identifiera webbplatsanvändaren med hjälp av IP-adressen. EWM AG gör dock ingen sådan utvärdering av de registrerade IP-adresserna. Vi utvärderar IP-adresser endast statistiskt och i anonymiserad form.


Bearbetningen av dessa uppgifter sker i följande syften:
•    att garantera en störningsfri och snabb anslutning till webbplatsen och webbutbudet
•    att visa våra produkter och tjänster
•   webbplatsens och webbutbudets användbarhet
•    att utvärdera systemet, dess säkerhet och stabilitet
•    andra administrativa ändamål.

Denna behandling av personuppgifter faller under artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen. Vårt berättigade intresse följer av de tidigare nämna syftena för datainsamling.

3.    Behandling av uppgifter vid och för upprättande av kontakt
Utöver användning av vår webbplats och vårt webbutbud för att få information erbjuder vi även olika tjänster som du kan använda vid intresse. För att kunna använda dessa tjänster måste du i regel ange fler personuppgifter som vi använder för att tillhandahålla tjänsten. Om det är möjligt att ange ytterligare, frivilliga uppgifter är dessa markerade.

4.    Datasäkerhet/kryptering
För att skydda uppgifterna vid överföring använder vi krypteringsprocesser som motsvarar den uppnådda nivån av teknisk kunskap (t.ex. SSL) via HTTPS.
Vi använder dessutom lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot manipulation, förlust, förstöring eller obefogad åtkomst från tredje part. Våra säkerhetsåtgärder kontrolleras, förbättras och utökas löpande så att de motsvarar den tekniska utvecklingen.

5.    Kontaktformulär/e-postförfrågningar
På vår webbplats och i webbutbudet kan användare kontakta EWM AG och de olika filialerna och avdelningarna via vårt kontaktformulär. För att använda formuläret måste du ange en giltig e-postadress, för- och efternamn samt ett meddelande. Övriga uppgifter (telefonnummer) är frivilliga. Om det är möjligt att ange ytterligare, frivilliga uppgifter är dessa markerade. Utöver via kontaktformuläret kan du även kontakta oss via e-post.
Om du kontaktar oss via e-post eller kontaktformuläret så sparas de uppgifter du anger. Vi använder dem för att bearbeta förfrågan och vidarebefordra den inom EWM AG samt för att skicka eventuella följdfrågor.
Behandling av dessa uppgifter har som syfte att komma i kontakt med oss och sker i enlighet med artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen på grundval av ditt frivilligt lämnade samtycke.

6.    Nyhetsbrev
För att du ska kunna registrera dig för vårt nyhetsbrev måste du ange en giltig e-postadress. Under registreringen registrerar vi att du beställer nyhetsbrevet, vi skickar ut ett bekräftelsemeddelande och registrerar när du skickar det obligatoriska svaret. Ytterligare uppgifter samlas inte in. Uppgifterna använder endast för att skicka ut nyhetsbrevet och lämnas inte vidare till tredje part. För att kontrollera att registreringen faktiskt gjorts av den person som e-postadressen tillhör så använder vi en så kallad dubbel opt-in-process. När du har registrerat dig för nyhetsbrevet skickar vi ett bekräftelsemeddelande till den angivna e-postadressen. För att du ska få nyhetsbrevet framöver måste du bekräfta detta meddelande. Om du bekräftar att du vill ha nyhetsbrevet så sparar vi din e-postadress tills du avslutar prenumerationen av nyhetsbrevet.
Vi sparar e-postadressen endast för att kunna skicka ut nyhetsbrevet (enligt artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen).
Därutöver sparar vi vid registreringen och bekräftelsen IP-adressen vid och tidpunkten för registreringen. Detta för att kunna styrka registreringen och vid behov kunna klara upp möjligt missbruk av personuppgifter (enligt artikel 6.1 a och c samt artikel 7.1 i dataskyddsförordningen). Dessa uppgifter raderas i slutet av det tredje kalenderåret, med start det kalenderår där det ursprungliga insamlandet sker, såvida inte en kontroll visar att dessa uppgifter behöver sparas längre.
När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev används de uppgifter du anger endast för detta ändamål. De som har anmält sig till nyhetsbrevet kan vid tillfälle även få information via e-post. Denna information är då relevant för nyhetsbrevstjänsten eller registreringen (till exempel ändringar i nyhetsbrevsutbudet eller tekniska frågor som rör nyhetsbrevet).
Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till sparandet av dina personuppgifter och uppgifternas användning för att skicka ut nyhetsbrevet. Du hittar en länk för detta ändamål i varje nyhetsbrev. Du kan dessutom avregistrera dig direkt på denna webbplats eller informera oss om att du vill sluta få nyhetsbrevet via kontaktinformationen i slutet av detta dataskyddsmeddelande.

7.    Sidan Karriär
Besökare på webbplatsen kan informera sig om lediga jobb hos EWM AG. I platsannonserna finns information om kontakt- och ansökningsuppgifter så att de som är intresserade kan skicka in ansökningshandlingar via e-post. Inom ramen av ansökningsprocessen samlar vi inte in några personuppgifter på webbplatsen, vi varken sparar eller behandlar uppgifter och vi skickar inga uppgifter till EWM AG eller personalavdelningen.
All information (ansökningshandlingar) som användaren skickar till EWM AG via e-post överförs eventuellt till EWM AG via en okrypterad anslutning.
EWM AG använder användarens uppgifter endast för att genomföra den konkreta ansökningsprocessen. Uppgifterna raderas automatiskt av EWM AG sex månader efter avslutad ansökningsprocess, såvida inte användaren har samtyckt till att de sparas längre.

8.    Registrering för den skyddade delen av vår webbplats
Det är inte möjligt för användaren att själv registrera sig för den skyddade delen på vår webbplats. Inloggningsuppgifter till den skyddade delen skapas av EWM AG och skickas till registrerade affärspartner. Registrering och åtkomst sker inom ramen för en kontraktsenlig affärsrelation.
Vid registrering för användning av våra anpassade tjänster samlas vissa personuppgifter in, som namn, adress, kontakt- och kommunikationsuppgifter som telefonnummer och e-postadress. Om du är registrerad hos oss får du åtkomst till innehåll och tjänster som vi endast erbjuder registrerade användare. Inloggade användare har dessutom möjlighet att vid behov när som helst ändra eller radera den information de angav vid registreringen. Självklart informerar vi dig när du vill om de av dina personuppgifter som vi har sparat. Vi korrigerar eller raderar gärna dessa uppgifter om du vill, såvida det inte finns några lagstadgade krav på att de sparas. Om du vill kontakta oss för detta ändamål använder du kontaktuppgifterna i slutet av denna dataskyddspolicy.

9.    Fullgörande av kostnadsbelagda tjänster
För att vi ska kunna fullgöra kostnadsbelagda tjänster behöver vi ytterligare uppgifter, som exempelvis betalningsuppgifter.

10.    Radering eller spärrning av uppgifter
Vår grundhållning är att vi undviker att samla in och spara uppgifter vi inte behöver använda. Därför sparar vi dina personuppgifter bara så länge som krävs för att vi ska kunna uppnå de här nämnda syftena eller i de lagringsperioder som lagstiftaren föreskriver. När syftet har fallit bort eller när tidsperioden har löpt ut spärras eller raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt och enligt de lagstadgade föreskrifterna.

11.    Användning av Google Analytics
Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (nedan kallat Google). Google Analytics använder så kallade cookies, alltså textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen som hämtas via cookien överförs vanligtvis till en server i USA som tillhör Google och lagras där. Eftersom denna webbplats har aktiverat IP-anonymisering förkortar Google först din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller i övriga medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall skickas den fullständiga IP-adressen till en av Googles servrar i USA och förkortas där. Google använder denna information, på uppdrag av webbplatsägarna, för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter och för att leverera andra tjänster i samband med webbplatsanvändandet och internetanvändandet. Den IP-adress som överförs från webbläsaren inom ramen för Google Analytics sammanförs inte med andra uppgifter av Google.

Du kan förhindra att cookies sparas på din dator genom att ställa in detta i din webbläsare. Observera att du då eventuellt inte kan använda dig av alla funktioner på denna webbplats i deras fulla omfattning. Du kan även förhindra att uppgifter som cookien registrerar om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) skickas till Google samt att dessa uppgifter behandlas av Google genom att ladda ned och installera det webbläsartillägg som du hittar under följande länk: Webbläsartillägg som inaktiverar Google Analytics.

Dessutom, eller som ett alternativ till webbläsartillägget kan du undvika Google Analytics spårning på våra webbsidor genom att klicka på följande länk. Då installeras en så kallad opt-out-cookie på din enhet. Detta stoppar framtida registrering av Google Analytics för denna webbplats och denna webbläsare, så länge som cookie förblir installerad i webbläsaren.

12.    Användning av Google Maps
Denna webbplats använder Google Maps API för att visa geografisk information i bildform. Vid användning av Google Maps bearbetar och använder Google även uppgifter om hur användarna använder kartfunktionen. Du hittar mer information om Googles databehandling i Googles sekretesspolicy (http://www.google.com/privacypolicy.html). I deras dataskyddscenter kan du även ändra dina personliga dataskyddsinställningar.

Du hittar detaljerade anvisningar om hantering av egna personuppgifter i samband med Google-produkter här: (http://www.dataliberation.org/).

13.    Inbäddade YouTube-videor
På vissa av våra sidor bäddar vi in YouTube-videor. Dessa insticksprogram drivs av YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du öppnar en sida med insticksprogrammet YouTube upprättas en anslutning till YouTubes servrar. Detta informerar YouTube om vilken sida du besöker. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kan YouTube koppla ditt surfbeteende till dig som person. Detta kan du förhindra genom att först logga ut från ditt YouTube-konto.

Om du startar en YouTube-video skapas en cookie som samlar in information om ditt användarbeteende.
Om du har inaktiverat cookies för Googles annonsprogram behöver du inte räkna med sådana cookies när du tittar på YouTube-videor. YouTube sparar dock även annan användarinformation som inte är kopplad till person i andra cookies. Om du vill förhindra detta måste du blockera alla cookies in webbläsaren.
Du hittar mer information om dataskydd hos YouTube i deras dataskyddspolicy under https://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/

14.    Externa länkar
På vår webbplats och i vårt webbutbud hittar du även hänvisningar och länkar till externa webbplatser som vi tror kan vara informativa. I fall när detta inte är uppenbart så informerar vi alltid om att det rör sig om en extern länk. När du lämnar vår webbplats eller vårt webbutbud rekommenderar vi att du först av allt läser igenom dataskyddsriktlinjerna på varje webbplats eller kontaktar de som tillhandahåller den externa webbplatsen direkt. Vi har inte tillgång till cookies eller andra funktioner som tredje part använder, och EWM AG kan inte heller kontrollera dessa. Dessa webbplatser från tredje part faller inte under EWM AG:s dataskyddsbestämmelser.

15.    Din rätt till tillgång, rättning, spärr, radering och invändningar
Du har rätt att när som helst få information om de av dina personuppgifter som finns sparade hos oss. Du har även rätt att få de rättade, spärrade eller (med undantag för föreskriven datalagring för affärstransaktioner) radering av dina personuppgifter. Vänd dig i sådana fall till vår dataskyddsombud. Du hittar kontaktuppgifter i slutet av denna dataskyddspolicy.
För att uppgifterna ska kunna spärras måste dessa uppgifter av kontrollskäl placeras i en spärrfil. Du kan även begära att få dina uppgifter raderade, så länge ingen lagstadgad lagrings- eller arkiveringsplikt föreligger. Om en sådan plikt föreligger spärrar vi dina personuppgifter efter önskemål.
Du kan kontakta oss för ändringar eller återkallande av samtycke. Detta har effekt i framtiden.

16.    Ändringar av våra dataskyddsbestämmelser
Vi förbehåller oss rätten att vid t tillfälle eller vid behov (t.ex. på grund av lagstadgade föreskrifter) anpassa denna dataskyddspolicy, så att den alltid motsvarar de aktuella rättsliga kraven eller för att omsätta våra tjänster i dataskyddspolicyn, t.ex. om vi inför nya webbutbud eller webbtjänster. Vid ditt nästa besök på webbplatsen eller i webbutbudet gäller då den nya dataskyddspolicyn.

17.    Frågor till dataskyddsombudet
Om du har frågor kring dataskydd är du välkommen att kontakta oss via e-post på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du kan också vända dig direkt till vårt dataskyddsombud:

Susanne Kamm (externt dataskyddsombud)
Dr. Dornbach Consulting GmbH
Anton-Jordan-Straße 1
56070 Koblenz

Telefon: 0261/9431-0
Fax: 0261/9431-445

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.dornbach-consulting.de

 

 

Kontakt


* Obligatoriskt fält
** Information om dataskydd och cookie-riktlinjerna finns även i dataskyddsförklaringen på vår webbsida.