Impressum

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Tyskland

Tfn: +49 26 80 / 1 81 - 0
Fax: +49 26 80 / 1 81 - 244

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Handelsregister
tingsrätten i Montabaur, HRB 23726

VAT-nr
DE 155190423


Styrelseordförande:
Philipp Hassanzadeh
Styrelse:
Susanne Szczesny-Oßing (VD)
Michael Szczesny (ställf. VD)
Stefan Szczesny
Wiebke Szczesny-Bersch
Jan Szczesny
Michael Bersch
Robert Stöckl

 

Ansvarsfrihet

 

1. Webbplatsens innehåll
Innehållet på denna webbplats har noga undersökts, kontrollerats och bearbetats, ändå förbehåller vi oss för ändringar, skrivfel och misstag.
Författaren ansvarar inte för aktualiteten, korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på den information som lämnas. Ansvarsanspråk gentemot författaren som avser skador av materiell eller ideell art, som orsakats av användning eller icke-användning av framförd information resp. genom användning av felaktig och ofullständig information är uteslutna, om ingen bevisligen avsiktlig eller grovt vårdslös skuld kan tillskrivas författaren. Alla erbjudanden är icke bindande. Författaren förbehåller sig uttryckligen rätten att förändra, komplettera eller radera delar av sidorna eller hela utbudet utan föregående meddelande, eller att slutgiltigt eller tillfälligt ställa in publiceringen.

2. Referenser och länkar
Vid direkta eller indirekta referenser till externa sidor (”hyperlänkar”) som ligger utanför författarens ansvarsområde, skulle en ansvarsförpliktelse endast träda i kraft om författaren har kännedom om innehållet och det skulle vara tekniskt möjligt för och rimligt för författaren att förhindra användning vid i fall av rättsvidrigt innehåll.
Författaren försäkrar här uttryckligen att inget illegalt innehåll kunde identifieras på de länkade sidorna när dessa länkades. Författaren har inget inflytande på aktuell eller framtida utformning av, innehållet på eller upphovsmannaskapet till länkade sidor. Därför tar författaren härmed uttryckligen avstånd från innehåll på alla länkade sidor som förändrats efter länkningen. Detta gäller för alla länkar och referenser inom den egna webbplatsen samt för externa inslag i de gästböcker, diskussionsforum, länklistor, mejllistor och alla andra former av databaser som kan ha extern skrivbehörighet och som upprättats av författaren. För olagligt, felaktigt eller ofullständigt innehåll och i synnerhet för skador som uppstått genom användning eller icke-användning av på så sätt tillhandahållen information, ansvarar endast leverantören av den webbplats som länken hänvisar till, inte den person som endast hänvisar till publiceringen.

3. Upphovs- och varumärkesrätt
Författaren strävar i alla publikationer efter att efterfölja upphovsrätten till de bilder, diagram, ljuddokument, videosekvenser och texter som används, att använda egenframtagna bilder, diagram, ljuddokument, videosekvenser och texter eller att använda sig av licensfria diagram, ljuddokument, videosekvenser och texter.
För alla varumärken som nämns på webbplatsen och som eventuellt är skyddade av tredje part gäller oinskränkt bestämmelserna i respektive gällande varumärkesrätt och äganderättigheterna för den registrerade ägaren. Det går inte att dra några slutsatser om varumärkesskydd eller tredje parts rättigheter endast på grund av att specifika varumärken omnämns!
Copyright för publicerade, av författaren egenframtagna objekt ligger endast hos författaren till webbplatserna. Kopiering eller användning av sådana diagram, ljuddokument, videosekvenser och texter i andra elektroniska eller tryckta publikationer är inte tillåten utan uttryckligt samtycke från författaren.

4. Dataskydd

Insamling, bearbetning, användning, överföring och radering av personuppgifter

När du besöker webbplatserna registreras endast anonymiserade åtkomstdata utan personreferenser, som t.ex. namn på de sidor som öppnas, vilken webbläsare och internetleverantör som använts. Personuppgifter samlas endast in när den lämnas frivilligt, t.ex. under en beställningsprocess, när ett kundkonto öppnas eller om en kund registrerar sig. Dessa insamlade uppgifter används endast för hantering av beställningar och avtal samt för interna statistiska utvärderingar. Om du inte uttryckligen har godkänt att uppgifterna får användas utöver avtalshanteringen kommer dina uppgifter att spärras när avtalshanteringen har avslutats. De raderas efter den lagstadgade lagringsperioden på upp till 10 år. Ingen överföring till tredje part av de uppgifter som samlas när du endast besöker webbplatsen sker.

Uppgifter som krävs och registreras för att ett avtal ska kunna genomföras och hanteras vid beställningar i webbutiken, exempelvis namn, e-postadress och adress, användas endast för beställningshanteringen samt för intern statistisk utvärdering. De uppgifter som du anger i kontaktformuläret i de obligatoriska fälten, som titel, namn, adress, telefonnummer och e-postadress sparas för att vidarebefordra förfrågan till rätt kontaktperson samt för bearbetning av förfrågan. Ingen användning därutöver sker, i synnerhet inte i reklamsyfte. Om det krävs för hantering av avtal eller fakturering, eller vid betalningshanteringen så vidarebefordras vid behov de nödvändiga uppgifterna till tredje part, som återförsäljare eller fraktföretag i leveranssyfte.

De uppgifter som samlats in i samband med garantiregistrering online krävs för att vi ska kunna hantera garantifall och identifiera maskinen. För att du ska kunna utnyttja denna förlängda garanti måste du ange kontaktuppgifter och produktuppgifter för den aktuella maskinen. Vi kan komma att skicka ut en påminnelse om de årligen föreskrivna återkontrollerna av maskinerna samt eventuellt nödvändiga återkallningskampanjer. När den förlängda garantitiden har gått ut raderas de data som samlats in vid garantiregistreringen online.

Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev med din e-postadress och ett uttryckligt godkännande använder vi din e-postadress för att informera dig om ändringar, nyheter och kompletteringar till EWM-produkter tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet. Då raderas din e-postadress ur distributionslistan. Vi lämnar inte vidare den e-postadress som krävs för nyhetsbrevet till tredje part.

Vi lämnar inte vidare personuppgifter till tredje part, utöver i ovan angivna fall, såvida vi inte är skyldiga att göra detta enligt lag, eller om du tidigare har godkänt detta.

Datasäkerhet

För att skydda dina uppgifter mot skada, förstörelse och obehörig åtkomst har vi vidtagit omfattande säkerhetsåtgärder av fysisk eller teknisk natur. Vi har även anpassat vilka metoder som ska tillämpas för hantering av dessa. Dataöverföringen till oss sker kodat.

Vid de tillfällen som du har möjlighet att ange personliga uppgifter eller affärsuppgifter (e-postadresser, namn, adresser) på webbplatsen är det alltid frivillig från användarens sida att ange dessa uppgifter. Det är tillåtet att utnyttja och betala för erbjudna tjänster utan att ange personliga uppgifter, med anonymiserade uppgifter eller under pseudonym, så länge som det är tekniskt möjligt och rimligt. Det är inte tillåtet för tredje part att använda kontaktuppgifter som publicerats i samband med impressum eller jämförbara uppgifter, exempelvis postadresser, telefon- och faxnummer samt e-postadresser, för att överföra icke uttryckligen begärd information. Rättsliga åtgärder mot avsändarna av så kallade skräppost i händelse av brott mot detta förbud är uttryckligen förbehållna.

Användning av spårningsvektyg och program från externa leverantörer

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder så kallade cookies, alltså textfiler som sparas på din dator och gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen. Informationen om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) som hämtas via cookien överförs till en server i USA som tillhör Google och lagras där. Google använder denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen för att sammanställa rapporter om webbplatsaktiviteter åt webbplatsägarna och för att leverera andra tjänster i samband med webbplatsanvändandet och internetanvändandet. Google överför denna information till tredje part om detta föreskrivs enligt lag eller om tredje part har anlitats av Google för att bearbeta dessa uppgifter. Google kommer aldrig att sammanlänka din IP-adress med andra uppgifter som sparas av Google. Du kan förhindra att cookies installeras på din dator genom att ställa in detta i din webbläsare. Observera att du då eventuellt inte kan använda dig av alla funktioner på denna webbplats i deras fulla omfattning. Genom att använda denna webbplats godkänner du Googles bearbetning av de data som samlats in om dig på det sätt och för det ändamål som beskrivs ovan.

På denna webbplats samlas och sparas data i marknadsförings- och optimeringssyfte med teknik från etracker GmbH (www.etracker.com). Utifrån dessa data kan användningsprofiler skapas under en pseudonym. I detta syfte kan vi använda cookies. Cookies är små textfiler som lagras lokalt i ett cacheminne i besökarens webbläsare. Cookies gör det möjligt att känna igen webbläsaren. Uppgifter som samlas in med etracker-tekniken används inte för att personligen identifiera besökare på webbplatsen och länkas inte till personuppgifter via bäraren av pseudonymen, om sådan användning inte först har godkänts av personen i fråga. Insamlingen och lagringen av uppgifter kan när som helst bestridas med framtida verkan.

Vid besök på vår webbplats samlas endast personuppgifter in om dessa uttryckligen lämnas till oss. På vår webbplats finns också program från externa leverantörer som Twitter och det sociala nätverket Facebook. Dessa bedrivs uteslutande av respektive leverantör. Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA känns igen på Facebook-logotypen samt av tillägget ”Gilla”-knappen. Twitter, som också samlar in personuppgifter och överför dem till tredje part, Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Ca 94103, USA känns igen på Twitter-logotypen.

Vid besök på webbplatsen, som innehåller en plugin, skapas en direkt anslutning till leverantörens server, t.ex. Twitter eller Facebook, där pluginens innehåll överförs till webbläsaren och från vilken leverantörer, t.ex. Facebook, kan integreras på den visade webbplatsen. Härigenom vidarebefordras information om att ett besök har skett på vår webbplats automatiskt till leverantören, t.ex. Facebook. Om du när du besöker vår webbplats loggar in på ett personligt användarkonto hos leverantören, t.ex. Facebook, kan leverantören, t.ex. Facebook, koppla besöket på vår webbplats till ett visst konto. Om du interagerar med pluginen, t.ex. genom att klicka på ”Gilla”-knappen eller genom att skriva en kommentar, överförs denna information direkt till leverantören, t.ex. Facebook, och sparas även där och överförs vid behov till tredje part. Om du inte önskar någon sådan dataöverföring måste du logga ut från ditt externa konto, t.ex. hos Facebook eller Twitter, innan du besöker vår webbplats.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen som utförs av leverantören, t.ex. Facebook, samt ytterligare bearbetning och användning av uppgifterna samt även rättigheter och inställningsmöjligheter för att skydda respektive privatsfär bestäms uteslutande av leverantören av dessa program, t.ex. Facebook. Därför hänvisar vi till sekretessinformationen från leverantörerna, t.ex. Facebook https://facebook.com/privacy/explanation.php eller Twitter https://twitter.com/privacy.

Informations- och ångerrätt

Om du har fler frågor om insamling, bearbetning och användning av personuppgifter samt om du vill kontakta oss om korrigering, störning och radering av samtliga personuppgifter hänvisar vi till våra dataskyddsansvariga advokater, Susanne Kamm (externt dataskyddsombud), Dr. Dornbach Consulting GmbH, Anton-Jordan-Straße 1, 56070 Koblenz, e-postadress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., tel. +49 261/9431-0. Du kan när som helst ångra ditt godkännande av datainsamling och användning utan att nämna orsak.

5. Juridisk giltighet för denna ansvarsfrihet
Denna ansvarsfrihet ska ses som en del av den webbplats varifrån länkningen till denna sida gjordes. Om delar eller enskilda formuleringar i denna text inte, inte längre eller inte helt motsvarar gällande rättsläge, förblir de andra delarna av dokumentet oberörda i sitt innehåll och i sin giltighet.

Kontakt


* Obligatoriskt fält
** Information om dataskydd och cookie-riktlinjerna finns även i dataskyddsförklaringen på vår webbsida.