Avfallshantering av aggregatet

Avfallshantering av aggregatet

Korrekt avfallshantering!

Aggregatet innehåller värdefulla råämnen som bör tillföras återvinningen samt elektroniska komponenter som måste avfallshanteras.
Avfallshantera ej över hushållssoporna!
Iaktta myndigheternas föreskrifter för avfallshantering!
 

Tillverkardeklaration till verksamhetsområden

Begagnade elektriska och elektroniska apparater får enligt europeiska bestämmelser (det europeiska parlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 2012-07-04) inte längre avfallshanteras över osorterade hushållssopor. De måste avfallshanteras separat. Symbolen med en soptunna på hjul hänvisar till nödvändigheten av separat uppsamling. Detta aggregat ska lämnas in till härför avsedda system för separat uppsamling och avfallshantering resp. återvinning.

I Tyskland måste enligt lag (lagen om distribution, återtagning och miljövänlig avfallshantering av elektrsika och elektroniska apparater (ElektroG) av den 2005-03-16) en gammal apparat tillföras en från de osorterade hushållssoporna åtskiljd uppsamling. De offentliga avfallshanteringsorganisationerna (kommunerna) har inrättat motsvarande uppsamlingsställen, där gamla apparater ur privata hushåll mottages utan kostnad.

Information om återlämning eller uppsamling av gamla apparater erhålles hos vederbörande stadsresp, kommunförvaltning.

EWM deltar i ett godkänt avfallshanterings- och återvinningssystem och är registrerat i registret för gamla elektriska apparater (EAR) under nummer WEEE DE 57686922.

För information om inlämning av era gamla elektroniska apparater är ni välkomna att kontakta EWM på: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Dessutom är återlämning i hela Europa även möjlig hos vederbörande EWM-återförsäljare.
 

muelltonne.jpg

Att följa RoHS-kraven

Vi, EWM AG Mündersbach, bekräftar härmed att alla av oss levererade produkter som berörs av RoHSkraven, motsvarar kraven i RoHS (se även tillämpliga EG-riktlinjer på aggregatets försäkran om överensstämmelse).
 

Återtagning av förpackningar

Enligt förpackningsdirektivet är EWM skyldiga att återta förpackningar från produkter och säkerställa att de återanvänds eller avfallshanteras.
För detta samarbetar vi med ett erkänt avfallshanteringssystem.
Återlämning av förpackningar kan göras vid varje köp hos alla EWM-återförsäljare. För produkter som har köpts online ber vi er kontakta EWM direkt.

Kontakt


* Obligatoriskt fält
Jag har läst dataskyddsbestämmelserna och cookie-riktlinjerna och godkänner dem