PraxisReport

Bransch: Rörledningskonstruktion
Material:
Svetsprocesser:
Slogan

Avmagnetisering av rörledningar

terranets bw GmbH undersöker regelbundet sitt 2 000 km långa ledningsnät för naturgas med ”rörskrapor” som magnetiserar rören. Det är svårt att utföra reparationer som kräver svetsning. Detta kan avhjälpas med det mobila avmagnetiseringsaggregatet Degauss 600 från EWM.Utgångsläget:
terranets bw GmbH i Stuttgart kopplar ihop den tyska delstaten Baden-Württemberg och det angränsande utlandet med den europeiska energiinfrastrukturen. Gastransportledningarna och -anläggningarna styrs och övervakas via ett förstklassigt fibernät så att effektiv försörjning är möjlig dygnet runt. Eftersom gashögtrycksledningar måste uppfylla de högsta säkerhetsstandarderna kontrollerar terranets bw GmbH som driftsföretag regelbundet väggarnas tjocklek med rörskrapor. Detta kontrollsystem orsakar dock ett problem: Det magnetiserar ledningarna. Om det blir nödvändigt att utföra reparationer leder det till att ljusbågen böjs av vid svetsningen och därmed till inneslutning av porer och bindfel.
Lösningen:
För att lösa detta problem har EWM AG utvecklat avmagnetiseringsaggregatet Degauss 600. Det lätthanterliga och kompakta aggregatet är inte bara lätt att använda utan även lämpligt för byggarbetsplatser. För att avmagnetisera röret lindas en strömkabel så tätt runt röret som möjligt. Genom strömflödet i kabeln kan man skapa ett motriktat magnetfält med samma styrka och därmed eliminera restmagnetismen. Ju fler lindningar, desto större är den maximala fältstyrkan som kan alstras med konstant ström. Degauss 600 erbjuder två olika metoder för avmagnetisering. Med Degauss-funktionen börjar man med ett högt strömvärde och minskar därefter strömflödet stegvis med alternerande polaritet. Därmed blir komponenten avmagnetiserad. Denna metod fungerar mycket bra på korta komponenter. I motsats till detta är activgauss-metoden lämplig för långa komponenter som rörledningar. Vid denna metod flödar en kontinuerlig ström genom lindningarna varvid ett permanent magnetfält alstras.
Succén:
Degauss 600 med sin låga vikt och kompakta storlek är lämplig att använda på byggarbetsplatser och dessutom lätt att manövrera. Tack vare fjärrstyrningen kan strömkällan placeras utanför byggropen. Med den kan man lösa problemet med magnetism vid reparationssvetsningar i rörledningskonstruktioner även vid kraftiga magnetfält. Användningen av avmagnetiseringsaggregatet på terranets bw GmbH:s byggarbetsplatser har inte bara övertygat själva driftsföretaget, utan även entreprenören Leonhard & Weiss GmbH samt den ansvarige, oberoende övervakningsingenjören från TÜV Süd.