PraxisReport

Bransch: Stålkonstruktion
Material:
Svetsprocesser:
Slogan

Högre svetskvalitet och minskade kostnader tack vare ewm maXsolution

När beräkningen spårade ur vid tillverkningen av en större order rådfrågade MESA chefen för EWM-filialen i Rathenow. Redan inom tre månader ...Utgångsläget:
Precis som de flesta medelstora företag i metall- och stålbranschen måste även MESA tillverka så billigt som möjligt, men samtidigt ha en mycket hög kvalitet, och om det går, hitta lukrativa nischer på marknaden. En sådan nisch hittade MESA inom tillverkningen av rälsbundna fordon som har mycket höga kvalitetskrav. Tillverkningen med konventionell svetsutrustning och maskiner från andra tillverkare hade dock visat sig vara så kostsam att det var svårt att få det att gå ihop ekonomiskt. Företaget måste se sig om efter alternativ tillverkning.
Lösningen:
Inom ramen för innovations- och teknologirådgivningen ewm maXsolution granskade och analyserade EWM:s experter varje steg i tillverkningsförloppet över hela processkedjan. ”Rådgivningen var inte bara kompetent och proaktiv, utan den omfattade även nya lösningar på problem som vi ännu inte hade insett”, sammanfattar Pierre Mack, verkställande direktör för MESA Metall-Stahlbau GmbH. Genom användningen av svetsmaskiner och svetsbrännare från EWM samt de innovativa svetsprocedurerna uppnåddes besparingar inom alla tänkbara områden: när det gällde svetstiden, materialet, skyddsgasen, tillsatsmaterialet, strömförbrukningen, slitagedelarna och speciellt vid efterarbetet.
Succén:
”Vi lyckades med att minska produktionstiden för svetsning och slipning med så mycket som 57 procent”, rapporterar Mack. Anledningen var framförallt den nya svetsprocessen forceArc puls. Denna innovativa ljusbåge utmärker sig med en låg värmeinträngning, är i princip sprutfri och ger en högre svetshastighet. Utöver den manuella svetsningen, som behöver mycket korta inarbetningstider, kunde MESA även mekanisera vissa svetsprocesser. Mekaniseringen gav en stabil och konstant svetsprocess med märkbart ökad kvalitet. Investeringen har redan betalat sig efter mycket kort tid. Framför allt har MESA:s tillverkningsspektrum ökat avsevärt: ”Många av uppdragen hade vi absolut inte fått om vi inte kunde svetsa så här”, kungör Mack. ”Med vanliga maskiner behövde vi inte i vissa fall inte ens försöka.”