PraxisReport

Machinefabriek & Apparatenbouw Geha b.v.

Bransch: Stålkonstruktion
Material:
Svetsprocesser:
Slogan

Med EWM kan man bevisa kvalitet

Desto mer kritisk en komponent är, desto högre är kraven på kvalitetscertifikat och spårbarhet Med kvalitetsstyrningsprogramvaran ewm Xnet finns dessa data alltid tillgängliga – och kan prestera ännu mer ...Utgångsläget:
Värmeväxlarna, inklusive stålkonstruktionerna, som tillverkas av Geha används världen över under klimatmässigt hårda förhållanden. Geha hade redan svetsmaskiner från EWM; den äldsta var från 2002. Målet var att koppla samman samtliga maskiner i ett nätverk och att kontinuerligt registrera samtliga svetsparametrar för att alltid säkert kunna intyga svetsfogskvaliteten. Enligt Franc van Wilgens, verkställande direktör för företaget Geha B.V., blir kontinuerlig svetsdataregistrering allt viktigare. Det är bara med kontinuerligt registrerade data som man rent faktiskt kan bevisa kvaliteten. Dessa krav gäller redan idag för att uppfylla SS-EN 1090.
Lösningen:
När nätverkskablarna hade förinstallerats – det finns för mycket stål i tillverkningen hos Geha som skulle störa en Wi-Fi-anslutning – tog det bara en dag att ansluta alla fem svetsmaskinerna till nätverket. Sedan dess registrerar ewm Xnet helt automatiskt alla data från de fem svetsmaskinerna online. Svetsförmannen kan analysera och utvärdera data såväl i realtid som i efterhand. På externa byggarbetsplatser registreras data offline och sparas på ett lagringsmedia. Därefter överförs data till servern.
Succén:
ewm Xnet säkrar svetskvaliteten, gör det möjligt att bevisa den och hjälper svetsarna att arbeta förutseende. Med hjälp av svetsdata kan man fastställa optimala tidpunkter för byte av slitagedelar, för att byta dessa så sent som möjligt. Det ger dubbla besparingar: Fortfarande fungerande delar byts inte ut och arbetstidsbortfallet flyttas så långt fram som möjligt. Det ökar tiden för produktiv svetsning. Genom att använda ewm Xnet är man på Geha alltid säker på att man har tillverkat den beställda kvaliteten – och kan bevisa det.