Käyttöraportti

Hische AG Stahlbau und Industrieanlagen

Toimiala: Laitossuunnittelu
Materiaali:
Hitsausprosessit:
Avainsanat:

Teknologiakäänne Hischellä molempien uusien hitsausprosessien, coldArc ja forceArc, kautta

Hische AG on vakiinnuttanut kaksi innovatiivista EWM:n hitsausprosessia teräsrakenteissaan: coldArc ja forceArc. Tuloksena olivat suuret hitsausnopeudet ja pääsy täysin uusille markkinoille.Taustatilanne:
Hischellä oli kaksi suurta aluetta, joilla hitsaustekniikalla on tärkeä rooli. Ne olivat kaasuturbiinilaitosten putkikomponenttien kehänsuuntaiset saumat. Putkikomponenttien kehänsuuntaisten saumojen hitsaussauman juuret hitsattiin TIG:llä. Toisaalta pitkien kotelo-osien hitsauksella oli tärkeä osa. Luotettavien hitsaustulosten saavuttamiseksi kolmen metrin mittaisille komponenteille MIG/MAG-hitsauskoneilla jokaisessa nurkassa oli oltava kisko. Vain siten voitiin estää sauman epäonnistuminen ja riittämätön laatu.
Ratkaisu:
coldArc, MIG/MAG-prosessin muunnettu lyhytkaari, tarjoaa Hischellä juuren hitsauksessa halutut tulokset, jotka aiemmin saavutettiin TIG:llä. MIG/MAG:n hitsausnopeus on kuitenkin merkittävästi suurempi kuin TIG:n. forceArc-valokaari on kohdennettu ja keskitetty, ja sille on ominaista syvä tunkeuma, hyvä railon kylkien sulaminen ja roiskeeton hitsaus. Kotelo-osia hitsattaessa puoli-V-hitsit voidaan hitsata yhdeltä puolelta täystunkeumana. Juuritukihitsaus muodostuu takapuolelle automaattisesti.
Menestys:
TIG-hitsauksen sijasta MIG/MAG- ja coldArc-juuripalot lisäsivät hitsausnopeutta 40 prosentilla – laadun ollessa lähes sama. Reunaprofiileja hitsattaessa Hische voi forceArc-tekniikkaa käyttämällä luopua neljän kiskon valmistelusta ja silloitushitsauksesta – mikä vähentää huomattavasti materiaalia ja aikaa. forceArcin avulla yksittäiset osat vain kiinnitetään ja sen jälkeen läpihitsataan. Tämä tarkoittaa kahden tunnin säästöä nosturipuomia kohden. Lisäksi säästetään kaasussa ja hitsauslisäaineissa. forceArc:lla voitiin myös pienentää hitsaussauman railokulmaa, mikä myös vähentää hitsausaikaa, lämmöntuontia ja siten vääristymää. Hitsisauman korkean laadun ansiosta Hische pystyi myös valloittamaan uudet markkinat uudella hitsausprosessilla: laivanrakennusalalla, jolla tuotteiden laatu- ja turvallisuusvaatimukset ovat erityisen korkeat.