CustomerStory

ITAG Valves & Oilfield Products GmbH

Industry: Pipe construction
Material:
Welding processes:
Keywords:

Cladding o wydajności stapiania do 13,8 kg

ITAG Valves & Oilfield Products GmbHThe challenge:
NBA 625 to stop na bazie niklu o bardzo dużej odporności na korozję – ale tylko pod warunkiem zachowania jest technologicznego składu. Na właściwości materiału może wpływać w szczególności zawartość żelaza. Dlatego trudnym przedsięwzięciem jest nanoszenie warstwy NBA 625 na stal zawierającą węgiel przy użyciu metody termicznej w taki sposób, aby nie doszło do zbyt dużego zmieszania różnych materiałów, ale zachowano czystość nanoszonej warstwy. Warstwy te spawano w dużych częściach w sposób zmechanizowany – albo metodą MAG o wydajności stapiania 5 kilogramów na godzinę, albo metodą TIG o wydajności stapiania 2,5 kilograma na godzinę.
The solution:
Celem jest uzyskanie jak największej wydajności stapiania przy jednocześnie mniejszym rozcieńczeniu. Być może na początku nawet specjalistom od zastosowań w firmie EWM wydawało się to komiczne, ale w ITAG połączono metodę spawania MAG z dodatkowym podawaniem drutu za pomocą podajnika gorącego drutu tigSpeed. Zamierzano w ten sposób wprowadzić większą ilość energii łuku do materiału dodatkowego. Powodowało to stapianie mniejszej ilości materiału podstawowego, co pomogło w zachowaniu czystości nanoszonej warstwy. Dzięki temu udało się od razu podwoić wydajność podawania i tym samym także wydajność stapiania.
The success:
Wydajność stapiania na poziomie 13,8 kg w ciągu godziny jest dwukrotnie większa niż w przypadku spawania MAG i czterokrotnie większa niż w przypadku spawania gorącym drutem TIG. Dodatkowo wyjątkowo duża stałość podawania drutu i parametrów spawania sprawia, że gęsto ułożone obok siebie ściegi wykazują jedynie niewielką falistość (poniżej 0,5 milimetra). Dzięki temu spawy nanoszonej warstwy muszą być jedynie o 1 milimetr wyższe niż późniejszy wymiar zadany osiągany drogą skrawania. W ten sposób firma ITAG, oprócz oszczędności czasu, może zaoszczędzić na dużej ilości kosztownego materiału.