Oświadczenie o ochronie danych osobowych na „stronie internetowej”

Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej oraz za zainteresowanie naszą firmą i naszą ofertą produktów i usług. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna.
Niniejszym oświadczeniem o ochronie danych osobowych my, spółka EWM AG, informujemy o wszystkich aspektach ochrony danych na stronie internetowej spółki EWM AG („strona internetowa”) oraz o naszych aktualnych i planowanych ofertach/działaniach internetowych.

1.    Informacje o zbieraniu danych osobowych i identyfikacji dostawcy
Nasza działalność w Internecie jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych. Przez poniższe informacje o ochronie danych osobowych pragniemy poinformować, w jaki sposób są przetwarzane dane osobowe zebrane podczas wizyty na tej stronie internetowej. Dane osobowe to wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej i odnoszące się do tej osoby, np. imię i nazwisko, adres, adresy e-mail i zachowanie użytkownika.

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych w rozumieniu art. 4 pkt 4 rozporządzenia UE 2016/679 („RODO”) oraz w rozumieniu innych obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych jest spółka

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Niemcy

Telefon: +49 26 80 / 1 81 - 0
Faks: +49 26 80 / 1 81 - 244

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.    Zbieranie danych osobowych podczas korzystania z naszych ofert internetowych
Dane osobowe to informacje, za pomocą których osoba fizyczna jest lub staje się możliwa do zidentyfikowania. Danymi osobowymi są m.in. imię i nazwisko oraz adres e-mail, ale także informacje na temat zachowania użytkownika i/lub surfowania na naszej stronie internetowej lub w naszych ofertach internetowych. Jeżeli korzystanie ze strony internetowej lub z naszych ofert internetowych odbywa się wyłącznie w celach informacyjnych za pośrednictwem przeglądarki lub urządzenia mobilnego, tzn. jeżeli za pośrednictwem tego kanału komunikacji nie są nawiązywane stosunki handlowe lub w żadnej innej formie nie są nam przekazywane informacje, wówczas nie gromadzimy danych osobowych, z wyjątkiem danych przesyłanych przez przeglądarkę lub urządzenie mobilne w celu umożliwienia odwiedzenia strony internetowej lub zapoznania się z naszymi ofertami internetowymi (tzw. pliki dziennika (log), podstawa prawna — art. 6 (1) 1 f) RODO). Pliki dziennika są dla nas technicznie niezbędne, aby wywoływana strona internetowa mogła być wysłana do przeglądarki lub urządzenia mobilnego i wyświetlana. Pliki dziennika są również wykorzystywane do analiz statystycznych oraz do ulepszania strony internetowej lub ofert internetowych (podstawa prawna — art. 6 (1) 1 f) RODO) w celu identyfikacji ewentualnych błędów na stronie internetowej lub w ofertach internetowych, jak również nieprawidłowych linków.

Pliki dziennika zawierają następujące dane:
•    adres IP,
•    treść, data i godzina zapytania,
•    numer identyfikacyjny urządzenia, czyli unikalny numer urządzenia końcowego,
•    strefa czasowa komputera lub urządzenia mobilnego, z którego wysłano żądanie,
•    ewentualnie różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (ang. Greenwich Mean Time, GMT),
•    treść żądania (konkretna strona),
•    status dostępu/kod statusu HTTP,
•    ilość danych przekazywanych każdorazowo,
•    strona internetowa, z której pochodzi żądanie,
•    przeglądarka i ID/identyfikacja przeglądarki,
•    system operacyjny i jego interfejs,
•    język i wersja oprogramowania przeglądarki.
W związku z korzystaniem ze strony internetowej lub naszych ofert internetowych, rejestrowany jest między innymi adres IP komputera użytkownika. Za pomocą adresu IP możliwe jest zidentyfikowanie użytkownika strony internetowej. Firma EWM AG nie dokonuje jednak analizy zarejestrowanych adresów IP w tym celu. Analiza adresów IP odbywa się wyłącznie na podstawie danych statystycznych w formie anonimowej.


Przetwarzanie tych danych odbywa się w następujących celach:
•   zapewnienie sprawnego i szybkiego połączenia ze stroną internetową i ofertami internetowymi,
•    wyświetlanie naszych produktów, usług i ofert serwisowych,
•    zwiększenie użyteczności naszej strony internetowej i naszych ofert internetowych,
•    analiza oraz zwiększenie bezpieczeństwa i stabilności systemu, jak również
•    inne cele administracyjne.

Podstawę prawną przetwarzania zebranych danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

3.    Przetwarzanie danych podczas nawiązywania kontaktu i w celu nawiązania kontaktu
Oprócz korzystania z naszej strony internetowej i naszych ofert internetowych w celach informacyjnych oferujemy różne usługi, z których mogą korzystać zainteresowani użytkownicy. Aby móc korzystać z tych usług, zazwyczaj należy podać dodatkowe dane osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi. Jeżeli możliwe jest podanie dodatkowych dobrowolnych informacji, są one odpowiednio oznaczone.

4.    Bezpieczeństwo danych/szyfrowanie
W celu zapewnienia bezpieczeństwa danych podczas transmisji stosujemy najnowocześniejsze procedury szyfrowania (np. protokół SSL) na stronach HTTPS.
Podejmujemy również odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przechowywanych danych osobowych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Nasze środki bezpieczeństwa są stale weryfikowane, ulepszane i rozszerzane zgodnie z rozwojem technologicznym.

5.    Formularz kontaktowy/zapytania e-mailowe
Na naszej stronie internetowej lub w naszych ofertach internetowych oferujemy możliwość skontaktowania się z firmą EWM AG, jej oddziałami lub działami specjalistycznymi za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej. Aby skorzystać z formularza, należy podać prawidłowy adres e-mail, swoje imię i nazwisko oraz wprowadzić wiadomość. Podanie dalszych informacji (numer telefonu) jest dobrowolne. Jeżeli możliwe jest podanie dodatkowych dobrowolnych informacji, są one odpowiednio oznaczone. Oprócz formularza kontaktowego oferujemy również możliwość kontaktu z nami za pomocą poczty elektronicznej.
W przypadku kontaktu z nami za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego podane informacje będą przechowywane w celu przetworzenia zapytania i przekazania go wewnątrz firmy EWM AG, jak również na wypadek ewentualnych dalszych pytań.
Przetwarzanie tych danych służy nawiązaniu z nami kontaktu i odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a) RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

6.    Newsletter
W celu skutecznej rejestracji do naszego newslettera potrzebujemy prawidłowego adresu e-mail. Podczas procesu rejestracji zarejestrujemy zamówienie na newsletter, wysłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem i wpłynięcie żądanej odpowiedzi. Inne dane nie będą zbierane. Dane będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania newslettera i nie będą przekazywane osobom trzecim. Stosujemy procedurę „double opt-in” w celu sprawdzenia, czy rejestracja jest rzeczywiście prowadzona przez właściciela zarejestrowanego adresu e-mail. Po zapisaniu się na newsletter na podany adres e-mail zostanie wysłany e-mail z potwierdzeniem. Tutaj wymagane jest potwierdzenie przez użytkownika, aby w przyszłości można było wysyłać newsletter. Jeśli użytkownik potwierdzi, że chce otrzymywać newsletter, będziemy przechowywać jego adres e-mail do momentu, aż zrezygnuje z newslettera.
Jedynym celem tego przechowywania jest umożliwienie nam wysyłania newslettera (podstawa prawna — art. 6 (1) 1 a) RODO).
Ponadto podczas rejestracji i potwierdzania rejestracji zapisujemy adresy IP oraz datę i godzinę ich użycia, aby w przyszłości móc udowodnić rejestrację i wyjaśnić ewentualne nadużycia danych osobowych (podstawa prawna — art. 6 (1) 1 a) i c), art. 7 (1) RODO). Te dane są usuwane, chyba że kontrola na koniec trzeciego roku kalendarzowego, poczynając od roku kalendarzowego następującego po pierwszym przechowaniu, wykaże, że konieczny jest dłuższy okres przechowywania.
Po zarejestrowaniu się w celu otrzymywania naszego newslettera podane dane będą wykorzystywane wyłącznie do tego celu. Abonenci newslettera mogą być również informowani poprzez wiadomości e-mail o okolicznościach istotnych dla usługi newslettera lub rejestracji (np. o zmianach w ofercie newslettera lub okolicznościach technicznych).
W każdej chwili można odwołać zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych i ich wykorzystanie do wysyłki newslettera. W każdym newsletterze znajduje się odpowiedni link, umożliwiający odwołanie zgody. W każdej chwili można również zrezygnować z newslettera, wyrejestrowując się bezpośrednio na tej stronie internetowej lub informując nas o swojej decyzji dzięki danym kontaktowym podanym na końcu niniejszej informacji o ochronie danych osobowych.

7.    Strona z ofertami pracy
Odwiedzający naszą stronę internetową mają możliwość zapoznania się na niej z ofertami pracy ogłaszanymi przez firmę EWM AG. Odpowiednie ogłoszenia o pracę zawierają informacje na temat możliwości kontaktu i składania podań o pracę w celu przesłania dokumentów aplikacyjnych pocztą elektroniczną. W ramach procesu aplikacyjnego żadne dane osobowe nie są gromadzone, przechowywane, przetwarzane na stronie internetowej ani wysyłane do firmy EWM AG lub działu personalnego.
Wszystkie dane (dokumenty aplikacyjne), które użytkownik przesyła firmie EWM AG pocztą elektroniczną, mogą być przekazywane firmie EWM AG za pośrednictwem nieszyfrowanego połączenia.
Firma EWM AG wykorzystuje dane użytkownika wyłącznie w celu przeprowadzenia konkretnej procedury aplikacyjnej. Dane zostaną automatycznie usunięte przez firmę EWM AG po upływie 6 miesięcy od zakończenia procedury aplikacyjnej, chyba że użytkownik wyraził zgodę na dłuższe przechowywanie danych.

8.    Rejestracja dla obszaru chronionego na naszej stronie internetowej
W przypadku obszaru chronionego na naszej stronie internetowej nie jest możliwa samodzielna rejestracja przez osobę odwiedzającą stronę internetową. Dane dostępu do obszaru chronionego są tworzone przez firmę EWM AG i wysyłane do zarejestrowanego partnera handlowego. Rejestracja i aktywacja następuje w ramach umownych stosunków handlowych.
Podczas rejestracji w celu korzystania z naszych spersonalizowanych usług są gromadzone niektóre dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, dane kontaktowe i komunikacyjne, m.in. numer telefonu i adres e-mail. Jeśli użytkownik jest u nas zarejestrowany, ma dostęp do treści i usług, które oferujemy tylko zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowani użytkownicy mają również możliwość zmiany lub usunięcia danych podanych podczas rejestracji w dowolnym momencie. Oczywiście w każdej chwili udzielimy użytkownikowi informacji na temat danych osobowych, które o nim przechowujemy. Na jego życzenie chętnie je poprawimy lub usuniemy, o ile nie ma prawnych zobowiązań do ich zachowania. Aby skontaktować się z nami w tej sprawie, należy skorzystać z danych kontaktowych zawartych na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

9.    Świadczenie usług odpłatnych
Aby móc świadczyć usługi odpłatne, potrzebujemy dodatkowych danych, takich jak dane dotyczące płatności.

10.    Usuwanie lub blokowanie danych
Przestrzegamy zasad unikania danych i minimalizacji danych. Dlatego przechowujemy dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do osiągnięcia celów określonych w niniejszym dokumencie lub zgodnie z wymogami różnych okresów przechowywania przewidzianych przez prawo. Po ustaniu danego celu lub po upływie tych okresów odpowiednie dane będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami prawa.

11.    Korzystanie z usługi Google Analytics
Niniejsza strona internetowa obsługuje Google Analytics, usługę analizy danych firmy Google Inc. (dalej zwanej: „Google”). Google Analytics korzysta z plików cookie (tzw. ciasteczek), czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę sposobu, w jaki użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Informacje wygenerowane w postaci pliku cookie dotyczące sposobu korzystania ze strony internetowej zasadniczo są przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Jednak w związku z aktywacją anonimizacji adresów IP na tych stronach internetowych, firma Google skróci adresy IP przed ich zapisaniem, jeśli dotyczą użytkowników z państwach członkowskich Unii Europejskiej lub z innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. W imieniu operatora tej strony internetowej firma Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony, do tworzenia raportów o aktywności na stronie oraz do udostępniania jej operatorowi innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Adres IP przekazywany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google.

Istnieje możliwość rezygnacji z zapisywania plików cookie dzięki odpowiednim ustawieniom przeglądarki internetowej; zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku niektóre funkcje niniejszej strony internetowej mogą być dostępne w ograniczonym zakresie. Ponadto można uniemożliwić firmie Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z tej strony internetowej (łącznie z adresem IP) oraz przetwarzanie tych danych przez firmę Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki dostępnej pod poniższym linkiem: dodatek do przeglądarki, umożliwiający wyłączenie usługi Google Analytics.

Dodatkowo lub jako alternatywa dla dodatku do przeglądarki, można zablokować śledzenie przez Google Analytics na naszych stronach, klikając ten link. W takim przypadku na urządzeniu użytkownika zostanie zainstalowany plik cookie typu opt-out. Tak długo, jak ten plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce, gromadzenie danych dla tej strony internetowej i tej przeglądarki w ramach usługi Google Analytics będzie zablokowane.

12.    Korzystanie z usługi Mapy Google
Ta strona internetowa wykorzystuje interfejs API usługi Mapy Google do wizualnego przedstawiania informacji geograficznych. Podczas korzystania z usługi Mapy Google firma Google również zbiera, przetwarza i wykorzystuje dane na temat korzystania z funkcji mapy przez odwiedzających. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Google można znaleźć w Polityce prywatności firmy Google (http://www.google.com/privacypolicy.html). Tam w centrum ochrony danych można również zmienić swoje ustawienia ochrony danych osobowych.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google można znaleźć tutaj (http://www.dataliberation.org/).

13.    Osadzone filmy wideo z serwisu YouTube
Na niektórych z naszych stron internetowych umieszczamy filmy wideo pochodzące z serwisu YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Podczas odwiedzania strony z wtyczką YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami firmy YouTube. Tym samym firma Youtube jest informowana, które strony użytkownik odwiedza. Jeśli użytkownik jest zalogowany na swoim koncie YouTube, firma YouTube może do niego przypisać jego osobiste zachowanie w Internecie. Może on temu zapobiec, wylogowując się wcześniej ze swojego konta YouTube.

Kiedy uruchomiony zostanie film pochodzący z serwisu Youtube, dostawca używa plików cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika.
Osoby, które wyłączyły zapisywanie plików cookie dla programu Google Ad, nie będą musiały martwić się o takie pliki podczas oglądania filmów z serwisu YouTube. Firma YouTube przechowuje jednak również dane nieosobowe dotyczące użytkownika w innych plikach cookie. Jeśli użytkownik chce temu zapobiec, musi zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce.
Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych w serwisie YouTube można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych osobowych dostawcy pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

14.    Linki zewnętrzne
Aby można było uzyskać więcej informacji, na naszych stronach internetowych oraz w ofertach internetowych znajdują się również odnośniki, odsyłacze lub linki, które odsyłają do stron internetowych osób trzecich. O ile nie jest to jednoznacznie rozpoznawalne, zwracamy uwagę, że są to linki zewnętrzne. Po opuszczeniu naszej strony internetowej lub naszych ofert internetowych zalecamy, aby najpierw dokładnie przeczytać politykę prywatności każdej strony internetowej i/lub skontaktować się bezpośrednio z dostawcami zewnętrznymi. Nie mamy dostępu do plików cookie bądź innych funkcji używanych przez osoby trzecie, ani też firma EWM AG nie może ich kontrolować. Takie strony internetowe osób trzecich nie podlegają postanowieniom o ochronie danych osobowych firmy EWM AG.

15.    Prawo do informacji, sprostowania, zablokowania, usunięcia i sprzeciwu
Użytkownik ma prawo do otrzymania w każdej chwili informacji o przechowywanych przez nas jego danych osobowych. Ma również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych osobowych, z wyjątkiem przechowywania danych wymaganych do realizacji transakcji handlowych. Aby skorzystać z tego prawa, należy skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe można znaleźć na końcu niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.
Aby blokadę danych można było uwzględnić w dowolnym momencie, dane te muszą być przechowywane w pliku blokady do celów kontrolnych. Można również zażądać usunięcia danych, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przechowywania lub archiwizacji. O ile taki obowiązek istnieje, blokujemy dane osobowe na żądanie użytkownika.
Użytkownik może dokonać zmiany lub odwołać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, wysyłając do nas odpowiednie powiadomienie.

16.    Zmiana naszych postanowień o ochronie danych osobowych
Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych sporadycznie lub w razie potrzeby (np. jeśli wymagają tego przepisy prawa) tak, aby zawsze odpowiadało ono aktualnym wymogom prawnym, lub w celu wprowadzenia zmian naszych usług do oświadczenia o ochronie danych osobowych, np. przy wprowadzaniu nowych ofert internetowych i/lub usług. Ponowna wizyta na naszej stronie internetowej lub w naszych ofertach internetowych będzie wówczas podlegać nowemu oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

17.    Pytania do inspektora ochrony danych
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie nam wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub bezpośredni kontakt z naszym zewnętrznym inspektorem ochrony danych, którym jest:

Susanne Kamm (zewnętrzny inspektor ochrony danych)
Dr. Dornbach Consulting GmbH
Anton-Jordan-Straße 1
56070 Koblenz

Telefon: 0261/9431-0
Fax: 0261/9431-445

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.dornbach-consulting.de

 

Kontakt


* Pole obowiązkowe
** Informacje na temat ochrony prywatności oraz plików cookie można znaleźć również w polityce prywatności na naszej stronie internetowej.