O nas

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Niemcy

Telefon: +49 26 80 / 1 81 - 0
Faks: +49 26 80 / 1 81 - 244

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rejestr handlowy
Sąd Rejonowy w Montabaur, HRB 23726

Numer VAT UE
DE 155190423


Przewodnicząca rady nadzorczej:
Philipp Hassanzadeh
Zarząd:
Susanne Szczesny-Oßing (Prezes Zarządu)
Michael Szczesny (zast. prezesa zarządu)
Stefan Szczesny
Wiebke Szczesny-Bersch
Jan Szczesny
Michael Bersch
Robert Stöckl

 

Wyłączenie odpowiedzialności

 

1. Treść oferty internetowej
Treść niniejszego dokumentu została dokładnie sprawdzona i zredagowana, zastrzegamy sobie jednak prawo do zmian, błędów w druku oraz pomyłek.
Autor nie odpowiada za aktualność, dokładność, kompletność ani jakość udostępnianych informacji. Roszczenia odszkodowawcze przeciw autorowi dotyczące szkód materialnych lub intelektualnych powstałych wskutek wykorzystania lub niewykorzystania przekazanych informacji lub szkód powstałych wskutek korzystania z błędnych lub niekompletnych informacji, są wyraźnie wykluczone, o ile nie są one rezultatem udowodnionego działania umyślnego autora lub jego rażącego niedbalstwa. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i mogą ulec zmianie. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania, usuwania albo tymczasowego lub ostatecznego wycofania z publikacji części stron internetowych lub całej oferty, bez wcześniejszej zapowiedzi.

2. Odnośniki i odsyłacze
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odnośników do stron internetowych osób trzecich („linków”), leżących poza zakresem odpowiedzialności autora, jego odpowiedzialność jest ograniczona wyłącznie do przypadków, w których znałby on te treści i byłby technicznie lub ogólnie w stanie zapobiec korzystaniu z treści sprzecznych z prawem.
Autor niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie publikacji na stronach, do których prowadzą odnośniki, nie znajdowały się żadne nielegalne treści. Autor nie ma wpływu na aktualne i przyszłe materiały, treści lub prawa autorskie dotyczące stron, do których prowadzą odnośniki/odsyłacze. Dlatego dystansuje się on wyraźnie od wszystkich treści na stronach, do których prowadzą odnośniki/odsyłacze, jeżeli treści te zostaną zmienione już po publikacji odnośnika. To stwierdzenie dotyczy zarówno odnośników i odsyłaczy zamieszczonych we własnej ofercie internetowej, jak i wpisów osób trzecich w założonych przez autora księgach gości, forach dyskusyjnych, spisach odnośników, listach mailingowych oraz wszelkich innych bazach danych, na których zawartość mogą mieć wpływ osoby trzecie. W przypadku treści nielegalnych, błędnych lub niekompletnych oraz w szczególności w przypadku szkód powstałych wskutek korzystania lub niekorzystania z zaprezentowanych w ten sposób informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba publikująca na stronie, do której prowadzi odnośnik, a nie osoba zamieszczająca odnośniki do danej publikacji.

3. Prawa autorskie oraz prawa do znaków towarowych
Autor dołożył starań, aby obrazy, grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty we wszystkich jego publikacjach nie naruszały praw autorskich oraz stara się korzystać z samodzielnie utworzonych obrazów, grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów.
Wszystkie znaki firmowe i towarowe wymienione w ofercie internetowej i ew. chronione przez osoby trzecie podlegają w sposób nieograniczony przepisom obowiązującego w danym przypadku prawa autorskiego oraz są własnością zarejestrowanych właścicieli. Z samego zamieszczenia takiego znaku nie należy wyciągać wniosku, że nie jest on chronioną własnością osób trzecich!
Prawa autorskie odnoszące się do opublikowanych obiektów utworzonych samodzielnie przez autora pozostają w jego gestii. Powielanie lub wykorzystanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo lub tekstów we wszelkich innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych bez wyraźnej zgody autora jest zabronione.

4. Ochrona danych osobowych

Gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystanie, przekazywanie oraz usuwanie danych osobowych

Podczas odwiedzania stron internetowych gromadzone są jedynie anonimowe dane dotyczące dostępu bez odniesienia do konkretnych osób, np. nazwy wywoływanych stron, używanej przeglądarki oraz dostawcy usług internetowych. Dane osobowe są gromadzone jedynie po ich dobrowolnym udostępnieniu, np. w trakcie zamówienia, otwierania konta klienta lub rejestracji. Gromadzone w ten sposób dane są wykorzystywane wyłącznie do realizacji zamówienia lub umowy oraz do wewnętrznych analiz statystycznych. O ile nie udzielono wyraźnej zgody na wykorzystanie danych w sposób wykraczający poza realizację umowy, dane zostaną zablokowane po całkowitej realizacji umowy, a następnie usunięte po upływie ustawowego czasu obowiązkowego przechowywania wynoszącego maksymalnie 10 lat. Dane zgromadzone wyłącznie wskutek odwiedzenia strony internetowej nie są przekazywane osobom trzecim.

Podczas zamówień w sklepie internetowym gromadzone są dane niezbędne do realizacji umowy, takie jak pełne imię i nazwisko, adres e-mail oraz adres. Są one używane wyłącznie do realizacji zamówienia oraz do wewnętrznych analiz statystycznych. Dane obowiązkowe wprowadzone w formularzu kontaktowym takie jak tytuł, imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail są zapisywane w celu ich dalszego przekazania właściwej osobie kontaktowej oraz w celu przetworzenia zapytania. Dane nie są wykorzystywane w żaden inny sposób, w szczególności w celach reklamowych. O ile jest to niezbędne w celu realizacji umowy lub dokonania rozliczeń / windykacji należności, niezbędne dane mogą być udostępniane osobom trzecim, np. partnerom handlowym czy przedsiębiorstwom spedycyjnym w celu realizacji dostawy.

Dane zgromadzone w ramach rejestracji gwarancji online, w realizacji której niezbędne jest podanie danych kontaktowych oraz danych produktowych urządzenia, dla którego ma zostać przedłużona gwarancja, są niezbędne w celu przetwarzana wniosków gwarancyjnych oraz prawidłowej identyfikacji urządzenia. Mogą być wysyłane przypomnienia dotyczące corocznych i wymaganych przepisami badań okresowych urządzeń oraz ew. niezbędnych akcji serwisowych. Po upływie okresu przedłużonej gwarancji, dane pobrane w celu rejestracji gwarancji online zostają usunięte.

Jeżeli dokonali Państwo rejestracji w celu otrzymywania biuletynu informacyjnego z podaniem adresu e-mail oraz wyraźną prośbą o wysyłkę biuletynu, na podany adres e-mail będą wysyłane informacje o zmianach, nowościach i uzupełnieniach produktów EWM do momentu wyrejestrowania, które jest możliwe w dowolnym momencie. Jeżeli nie będą Państwo już potrzebować biuletynu informacyjnego, Państwa adres e-mail zostanie usunięty z listy abonentów. Państwa adres e-mail niezbędny do otrzymywania biuletynu informacyjnego nie będzie przekazywany osobom trzecim.

Z wyjątkiem wymienionych przypadków Państwa dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego zobowiązani prawnie lub jeżeli udzielili Państwo wcześniejszej zgody.

Bezpieczeństwo danych

Zaawansowane zabezpieczenia fizyczne i techniczne oraz inne środki ostrożności dostosowane do stosowanych procedur chronią Państwa dane przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem. Dane są przesyłane do nas w postaci zaszyfrowanej.

Jeżeli w ramach oferty internetowej mają Państwo możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, imię i nazwisko, adresy), dane te są udostępniane przez użytkownika wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Korzystanie ze wszystkich oferowanych usług oraz płatność za nie, o ile jest to możliwe technicznie i uzasadnione, może następować również bez podania tego rodzaju danych, np. poprzez podanie anonimowych danych lub pseudonimu. Korzystanie z danych kontaktowych takich jak adresy pocztowe, numery telefonów, numery faksów oraz adresy e-mail, znajdujących się w zakładce „O nas” oraz w innych miejscach w celu wysyłania informacji, które nie zostały przez nas w sposób wyraźny zamówione, jest zabronione. Zastrzegamy sobie prawo do podejmowania kroków prawnych przeciw podmiotom wysyłającym tzw. wiadomości-śmieci (spam) w przypadku naruszenia tego zakazu.

Zastosowanie narzędzi śledzących oraz programów zewnętrznych dostawców

Niniejsza strona internetowa obsługuje Google Analytics, usługę analizy danych firmy Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „ciasteczek” (cookies), czyli plików tekstowych, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę sposobu, w jaki korzystają Państwo ze strony internetowej. Informacje zapisane w postaci „ciasteczka” dotyczące sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej (w tym Państwa adres IP) są przesyłane do serwerów firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. Google wykorzystuje te informacje do analizy sposobu korzystania ze strony internetowej, do zestawiania raportów o aktywności na stronie dla jej właściciela oraz do udostępniania innych usług związanych z korzystaniem ze strony oraz z Internetu. Google będzie przekazywać te dane osobom trzecim, jeżeli jest to wymagane przepisami lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć Państwa adresu IP z innymi danymi zapisanymi przez Google. Mogą Państwo zrezygnować z zapisywania ciasteczek dzięki odpowiednim ustawieniom Państwa przeglądarki internetowej, zwracamy jednak uwagę, że w takim wypadku niektóre funkcje niniejszej strony internetowej mogą być dostępne w ograniczonym zakresie. Poprzez korzystanie z niniejszej strony internetowej wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych przez firmę Google w sposób opisany powyżej oraz dla celów opisanych powyżej.

Na niniejszej stronie internetowej stosowana jest technologia firmy etracker GmbH (www.etracker.com) pozwalająca zbierać i gromadzić dane do celów marketingu i optymalizacji. Na podstawie tych danych, po przypisaniu ich do pseudonimu, mogą być tworzone profile użytkowników. Mogą być w tym celu wykorzystywane również ciasteczka. Ciasteczka (cookies) są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci tymczasowej przeglądarki internetowej, z której korzysta odwiedzający stronę. Ciasteczka umożliwiają rozpoznanie przeglądarki internetowej. Dane gromadzone przez etracker bez specjalnej zgody właściwej osoby nie będą wykorzystywane do osobistej identyfikacji osób odwiedzających niniejszą stronę internetową oraz nie będą łączone z danymi osobowymi właściciela pseudonimu. Zgoda na gromadzenie i zapisywanie danych może zostać w każdej chwili wycofana ze skutecznością na przyszłość.

Podczas odwiedzania naszej strony gromadzimy dane osobowe tylko wtedy, jeżeli zostaną nam one w sposób wyraźny udostępnione. Na naszej stronie internetowej znajdują się również programy zewnętrznych usługodawców takich jak Twitter oraz sieć społecznościowa Facebook. Są one obsługiwane wyłącznie przez odpowiedniego usługodawcę. Firma Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA jest identyfikowana charakterystycznym logo „facebook” oraz ew. dodatkowo przyciskiem „Lubię to”. Firma Twitter, która również gromadzi dane osobowe i udostępnia je osobom trzecim, o nazwie Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Ca 94103, USA, jest identyfikowana charakterystycznym logo „Twitter”.

Podczas odwiedzania strony internetowej zawierającej odpowiednią wtyczkę, przeglądarka łączy się bezpośrednio z serwerem usługodawcy, np. firm Twitter lub Facebook, a treść wtyczki może zostać z kolei przesłana do przeglądarki i zintegrowana ze stroną internetową przez usługodawcę, np. firmę Facebook. W ten sposób np. informacja o odwiedzinach naszej strony internetowej zostaje automatycznie przesłana usługodawcy, np. firmie Facebook. Jeżeli podczas odwiedzin naszej strony internetowej nastąpi zalogowanie na osobistym koncie użytkownika np. u usługodawcy Facebook, to usługodawca ten może np. rozpoznać, że właściciel danego konta odwiedził naszą stronę internetową. Poprzez interakcję z wtyczką, np. kliknięcie przycisku „Lubię to” lub poprzez pozostawienie komentarza, odpowiednie informacje zostają przesłane bezpośrednio usługodawcy, np. firmie Facebook, gdzie mogą zostać zapisane lub ew. przekazane osobom trzecim. Jeżeli nie życzą sobie Państwo, aby tego rodzaju dane były przesyłane, przed odwiedzeniem naszej strony internetowej należy się wylogować z trzeciego konta, czyli np. konta Facebook lub Twitter.

Cel i zakres gromadzenia danych przez usługodawców takich jak Facebook oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystanie odpowiednich danych, jak również związane z tym prawa i możliwości ustawień w celu ochrony prywatności, zależą wyłącznie od oferentów tych programów, jak np. firmy Facebook. Dlatego odsyłamy tu do polityki prywatności usługodawców, która została objaśniona na stronach https://de.facebook.com/privacy/explanation.php lub https://twitter.com/privacy.

Prawo do informacji oraz odwoływania zgody

W przypadku innych pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania i korzystania z danych osobowych oraz w celu uzyskania informacji na temat poprawiania, naprawy i usuwania wszelkich danych osobowych, należy zwrócić się do naszych pełnomocników ds. danych osobowych, firmy adwokackiej Susanne Kamm (zewnętrzny inspektor ochrony danych), Dr. Dornbach Consulting GmbH, Anton-Jordan-Straße 1, 56070 Koblenz, adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. +49 261/9431-0. W dowolnym momencie mogą Państwo odwołać swoją zgodę na gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych bez podawania przyczyn.

5. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności stanowi część oferty internetowej, na której znajdował się odnośnik do tej strony. Jeżeli część niniejszego tekstu lub jego poszczególne sformułowania nie odpowiadają aktualnej sytuacji prawnej, obowiązywanie i treść pozostałych części niniejszego dokumentu pozostaje nienaruszona.

Kontakt


* Pole obowiązkowe
Zapoznałem(-am) się z polityką prywatności oraz wytycznymi dotyczącymi plików cookie i akceptuję je