Utylizacja urządzenia

Prawidłowe usuwanie!

Urządzenie zawiera wartościowe surowce, które powinny zostać odzyskane w procesie recyklingu oraz podzespoły elektroniczne, które należy zutylizować.
Nie usuwać z odpadami z gospodarstw domowych!
Przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie utylizacji!
 

Deklaracja producenta do użytkownika końcowego

Zgodnie z wymaganiami europejskimi (dyrektywa 2012/19/EU Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4.7.2012) zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z niesortowanymi odpadami z gospodarstw domowych. Muszą być one usuwane oddzielnie. Symbol pojemnika na śmieci na kółkach zwraca uwagę na konieczność oddzielnego usuwania. To urządzenie z chwilą zakończenia eksploatacji należy poddać recyklingowi lub przekazać do odpowiednich systemów rozdzielnego gromadzenia odpadów.

W Niemczech ustawa (Ustawa o wprowadzaniu w obrót, przyjmowaniu zwrotu i nieszkodliwym dla środowiska usuwaniu zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) z dnia 16.3.2005) wymaga, aby zużyte urządzenie było usuwane oddzielnie od niesortowanych odpadów z gospodarstw domowych. Publiczno-prawne instytucje zajmujące się usuwaniem odpadów (gminy) stworzyły w tym celu punkty, w których można bezpłatnie zdawać zużyte urządzenia z prywatnych gospodarstw domowych.

Informacje na temat przekazywania do utylizacji lub zbiórki zużytych urządzeń można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim lub organach gminy.

Firma EWM uczestniczy w atestowanym systemie utylizacji i recyklingu i jest zarejestrowana w wykazie zużytych urządzeń elektrycznych (EAR) pod numerem WEEE DE 57686922.

W celu uzyskania informacji na temat zwrotu zużytych urządzeń elektrycznych prosimy o kontakt z firmą EWM: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ponadto zużyte urządzenie można przekazać do utylizacji za pośrednictwem lokalnego partnera EWM w całej Europie.
 

muelltonne.jpg

Przestrzeganie wymagań dyrektywy RoHS

My, firma EWM AG Mündersbach, potwierdzamy niniejszym, że wszystkie dostarczone przez nas produkty, objęte postanowieniami dyrektywy RoHS, spełniają wymagania dyrektywy RoHS (patrz właściwe dyrektywy WE na deklaracji zgodności).
 

Zwrot opakowań

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie opakowań firma EWM jest zobowiązana do przyjmowania opakowań produktów i zagwarantowania ich ponownego użycia lub utylizacji.
W tym celu współpracujemy z uznanym systemem utylizacyjnym.
Opakowania można zwracać podczas zakupu u każdego partnera handlowego EWM. W przypadku urządzeń zakupionych przez internet prosimy o kontakt bezpośrednio z firmą EWM.

Kontakt


* Pole obowiązkowe
Zapoznałem(-am) się z polityką prywatności oraz wytycznymi dotyczącymi plików cookie i akceptuję je