• Newsroom
  • news
  • Przystosowanie do wymagań jakościowych


Przystosowanie do wymagań jakościowych


Przystosowanie do wymagań jakościowych


Student kształcenia dwutorowego Moritz Beib opowiada o ukończeniu studiów na kierunku Bachelor of Engineering – elektrotechnika.

„Po zakończeniu części zawodowej moich studiów dwutorowych wiosną 2018 roku, jesienią ubiegłego roku napisałem pracę licencjacką i ukończyłem studia.

W trakcie trzymiesięcznej pracy wykonywałem interesujące zadania praktyczne w dziale rozwoju EWM. W ramach pracy licencjackiej udało mi się uzyskać, również dzięki wspaniałemu wsparciu ze strony działu rozwoju EWM, usprawnienie regulacji prędkości podawania drutu w spawaniu Mig/Mag przez optymalną metodę regulacji. Dzięki temu podajnik drutu jest lepiej przystosowany do przyszłych coraz bardziej złożonych procesów spawania oraz rosnących wymagań co do jakości. Niezbędne do tego algorytmy regulacji zostały wdrożone w nowoczesnym i wydajnym mikrosterowniku. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych i wydajnych elementów konstrukcyjnych w układzie sterowania silnikiem, odpowiedniej metodzie sterowania i wynikającemu z tego ograniczeniu rozproszenia mocy, udało się też znacznie zmniejszyć nową płytkę drukowaną w porównaniu do dotychczasowej.

Teraz w ramach pracy magisterskiej czekają mnie kolejne interesujące zadania w EWM”.


URL:

Tags:

Kontakt


Maja Wagener

Corporate Communications
Maja.Wagener@ewm-group.com
Tel.: +49 2680 181-434


Inga Artmann-Brusky

Project- and Eventmanagement
Inga.Artmann@ewm-group.com
Tel.: +49 2680 181-341


Leonie Becker

Social Media Management / Sponsoring
Leonie.Becker@ewm-group.com
Tel.: +49 2680 181-295