CustomerStory

Plauen Stahl Technologie GmbH

Industry: Steel construction
Material:
Welding processes:
Keywords:

Kvaliteten blir bättre – konkurrensförmågan ökar

Den tryckstarka riktningsstabila forceArc-ljusbågen från EWM har rentav inlett en teknisk förändring av produktionen av tunga stålstommar – även för komponenter med stora volymer, som de som Plauen Stahl Technologie GmbH bearbetar ...The challenge:
Stora volymer av komponenter vars lättaste delar väger 50 ton tillhör det dagliga arbetet hos Plauen Stahl Technologie GmbH (PST). Komponenterna är brosegment som till bron vid Millau i Frankrike, stativ för kraftverksanläggningar eller slussportar med imponerande spännvidder. Det är just vid sådana konstruktioner med högsta tekniska krav och arkitektoniskt extravaganta projekt som säkerhet och kvalitet har högsta prioritet.
The solution:
Den innovativa svetsprocessen forceArc från EWM har övertygat de ansvariga med svetsresultaten: god bindning vid djup inträngning och enastående rotbildning och flankbearbetning. Och forceArc innebär fördelar även för den ekonomiska sidan: Minskat för- och efterarbete och besparingar när det gäller lön-, material-, gas- och energikostnader minskar kostnaderna för hela fogprocessen – med högre produktivitet. Svetsarna arbetar också gärna med forceArc-svetsprocessen.
The success:
Om man hos PST tidigare svetsade samman sträckor på mer än 500 mm med underpulversvetsning fogar man i dag samman sträckor på upp till 800 mm och materialtjocklekar på upp till 80 mm med forceArc-processen – vilket märkbart minskar riggningstiden. De outnyttjade tiderna vid svetsning av HV-fogar kunde reduceras kraftigt genom att använda forceArc, eftersom puts- och fogningsarbetena bara är minimala. Rotinsjunkningen uppnås med säkerhet och utseendet kan styras definierat. Därmed ger rotinsjunkningen en kälfog med fastställd hålkäl, motsvarande överhäng och nödvändigt a-mått.