PraxisReport

Bransch: Tillverkning av rälsbundna fordon
Material:
Svetsprocesser:
Slogan

Upp till 60 % besparing genom mindre fogöppningsvinkel

Färre svetssträngar innebär kortare svetstid. Det ger lägre värmeinträngning, vilket reducerar svetsdeformationen och därmed riktningsarbetena. Sammantaget kan det leda till besparingar på lön-, material- och energikostnader på upp till 60 % –Utgångsläget:
Högre kvalitet samtidigt som kostnaderna minskar är en av de vanliga kraven från kunderna. Därför är svetsspecialisterna på Siemens inom området svetsteknik alltid på jakt efter besparingsmöjligheter. Då kom presentationerna av EWM:s svetsexperter på DSV-kongressen om nya typer av ljusbågar och framtidsinriktade tillverkningsmetoder till sin rätt. Redan på kongressen avtalades en demonstrationstid.
Lösningen:
Den innovativa EWM-svetsprocessen forceArc utmärker sig genom sin värmeminimerade, riktningsstabila och tryckstarka ljusbåge. Den uppnår ett stort inträngningsdjup med samtidigt färre inträngningsspår. Därmed kan man minska öppningsvinkeln märkbart. Minskningar från ursprungliga 60° till 30° är vanligt. Det reducerar även förarbetet. Även antalet svetssträngar minskas kraftigt, vilket minskar svetstiden och materialförbrukningen i motsvarande grad. Viktigare är dock den lägre värmeinträngningen: Den ger en avsevärd minskning av svetsdeformeringen och sparar i sin tur in många riktningsarbeten.
Succén:
Den stora besparingen i arbetstid på grund av färre svetssträngar, eftersom fogöppningsvinkeln har reducerats vilket leder till minskade kostnader för gaser och ström till svetsmaskinen, dessutom lägre värmeinträngning som leder till mindre deformering och därmed till mindre efterarbete: Det är effekterna av att den innovativa svetsprocessen forceArc används hos Siemens. Svetsprocessen är dessutom i stort sett fri från sprutbildning och svetsrökutsläppen avsevärt mindre. Därmed skonas svetsarnas hälsa och efterarbetena minimeras. Totalt ledde omställningen till den innovativa svetsprocessen forceArc på Siemens till totala besparingar om 60 % på lön-, material- och energikostnader – en ekonomiskt kännbar framgång.