PraxisReport

Bransch: Stålkonstruktion
Material:
Svetsprocesser:
Slogan

Game, set och match inom svetsteknikens alla kategorier

Företaget Ebner ville byta ut all sin svetsutrustning. Därför organiserade industriugnstillverkaren en tävling mellan fyra svetsmaskinstillverkare. Slutligen bestämde sig såväl svetsare som reparatörer och svetsförmännenUtgångsläget:
Svetsarna hos Ebner måste vara mycket flexibla: Företaget bearbetar ett lika stort spektrum av komponenter som material. Industriugnar kan snabbt bli lika stora som ett enfamiljshus – och är därmed orörliga. Följaktligen finns det inga standardiserade arbetsområden där man om och om igen arbetar med samma uppspänningar. Varje gång ställs svetsaren inför nya utmaningar, arbetar direkt vid komponenten med sin maskin och byter därför ofta plats och position. Denna flexibilitet, de speciella restriktionerna i arbetsomgivningen och samtidigt lätthanterliga svetsmaskiner var kraven som anbudsgivarna ställdes inför.
Lösningen:
EWM AG utmärkte sig gentemot sina konkurrenter på tre viktiga punkter och detta ledde till det slutliga avgörandet: systemtanken och det kompletta utbudet av svetsmaskiner, flexibiliteten under svetsprocesserna och den övertygande servicen. Svetsarna måste ofta växla mellan olika svetsprocesser. Då är det en stor fördel när en maskin klarar alla uppgifter – såväl MIG/MAG- som TIG-svetsningar. Via två trådmatarenheter är maskinen utrustad med två trådrullar, två svetsbrännare och två skyddsgasflaskor. Om kraven ändras byter svetsaren bara svetsbrännare. Resten klarar maskinen med en knapptryckning.
Succén:
Avgörande för svetsarna var att maskinerna och svetsbrännarna är enkla att hantera, den goda tillgängligheten, maskinernas processäkerhet och den störningsfria trådmatningen. Inköpspersonalen kunde göra avsevärda besparingar genom minskade riggningskostnader på grund av märkbart längre brukstid för ström- och gasmunstyckena med upp till 50 procent. Därmed avgjorde EWM tävlingen till sin fördel på alla nivåer. Idag är EWM den enda tillverkaren av svetsteknik vars maskiner används hos Ebern – även av den yngre generationen.