Zprávyz praxe

Obor: Stavba potrubí
Materiál:
Procesy svařování
Hesla:

Odmagnetování potrubí

Společnost terranets bw GmbH pravidelně kontroluje potrubní síť zemního plynu dlouhou 2000 km pomocí „ježka“, který magnetuje trubky. Opravy prováděné svařováním jsou velmi těžké. Pomoci může mobilní odmagnetovací zařízení Degauss 600 společnosti EWM.Výchozí poloha:
Společnost terranets bw GmbH propojí do sítě stuttgartský podnik v Badensku-Württembersku a přilehlé zahraničí s evropskou energetickou infrastrukturou. Potrubí a zařízení pro přepravu plynu jsou řízeny a monitorovány prostřednictvím vysoce kvalitní sítě z optických vláken, takže je možné nepřetržité efektivní napájení. Protože plynová vysokotlaká potrubí musí odpovídat nejvyšším bezpečnostním standardům, společnost terranets bw GmbH jako provozní podnik pravidelně kontroluje tloušťku stěn pomocí „ježka“. Tyto zkušební systémy ale mají problém: zmagnetují potrubí. Jsou-li potřebné opravy, dochází pak při svařování k odklonění svařovacího oblouku, a tím ke vzniku pórů a neprovaření.
Řešení:
K vyřešení tohoto problému společnost EWM AG vyvinula odmagnetovací zařízení Degauss 600. Šikovný a kompaktní přístroj je nejen uživatelský příjemný, ale také vhodný na staveniště. K odmagnetování trubky se kolem trubky navine co možná nejtěsněji proudový kabel. Protékajícím proudem v kabelu lze vytvořit opačně orientované magnetické pole stejné intenzity, a tím se eliminuje zbytkový magnetismus. Čím více závitů se na trubku navine, tím větší je maximální intenzita magnetického pole, kterou lze vytvořit konstantním protékajícím proudem. Přístroj Degauss 600 nabízí dvě možnosti odmagnetování. Při funkci přístroje Degauss se protékající proud, který je zpočátku vysoký, postupně snižuje při současně střídavé polaritě protékajícího elektrického proudu. Tak se součást odmagnetuje. U krátkých součástí funguje tato metoda velmi dobře. Na rozdíl od toho se metoda activgauss hodí pro dlouhé součásti, např. potrubí. Při metodě protéká závity trvalý proud, čímž se vytvoří permanentní magnetické pole.
Úspěch:
Degauss 600 se díky své nižší hmotnosti a malé konstrukční velikosti hodí na staveniště, a navíc je obsluha velmi jednoduchá. Díky dálkovému ovladači lze zdroj svařovacího proudu umístit i mimo stavební výkop. Jeho pomocí lze vyřešit problém s magnetismem při opravách svarů při stavbě potrubí i u silných magnetických polí. Nasazení odmagnetovacího zařízení na staveništích společnosti terranets bw GmbH přesvědčilo nejen samotný podnik provozovatele, ale také provádějící stavební podnik Leonhard & Weiss GmbH i odpovědného nezávislého technika dozoru z institutu TÜV Süd.