Údržba a zkouška

Odborná likvidace přístroje

Likvidace!

V Německu můžou být použité elektropřístroje z domácností odevzdávané v místních sběrných dvorech bezplatně. Ve Vašem správním středisku se můžete informovat o příslušných možnostech. Firma EWM je účastníkem schváleného systému likvidace a recyklace odpadů a je registrovaná v seznamu nadace pro staré elektropřístroje (EAR) pod číslem WEEE DE 57686922.
Tento přístroj je třeba likvidovat podle úředních předpisů.
 

Prohlášení výrobce pro konečného uživatele

Použité elektrické a elektronické přístroje se podle evropských nařízení (směrnice 2002/96/EU Evropského parlamentu a Rady Evropy ze dne 27.1.2003) nesmí dále odstraňovat do netříděného domácího odpadu. Musí se sbírat odděleně. Symbol popelnice na kolečkách poukazuje na nutnost odděleného sběru. Tento přístroj musí být předán k likvidaci resp. recyklaci do k tomu určených systémů odděleného sběru.

Německu jste zavázání zákonem (Zákon o uvedení do oběhu, zpětvzetí a zneškodnění elektrických a elektronických přístrojů (ElektroG) vyhovující požadavkům na ochranu životního prostředí ze 16.3.2005), odevzdat starý přístroj do sběru odděleného od netříděného domácího odpadu. Veřejnoprávní provozovatelé sběren odpadu (obce) zřídili za tímto účelem sběrny, které sbírají staré přístroje ze soukromých domácností bezplatně.

Informace ohledně návratu nebo sběru starých přístrojů obdržíte od příslušné městské nebo obecní správy.

Firma EWM je účastníkem schváleného systému likvidace a recyklace odpadů a je registrovaná v seznamu nadace pro staré elektropřístroje (EAR) pod číslem WEEE DE 57686922.

Máte-li otázky k možnostem vrácení starých elektrozařízení, obraťte se, prosím, na společnost EWM na adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kromě toho lze přístroje v celé Evropě odevzdat také odbytovým partnerům EWM.
 

muelltonne.jpg

Dodržování požadavků RoHS

My, EWM AG Mündersbach, tímto potvrzujeme, že všechny výrobky, které jsme Vám dodali, a kterých se směrnice RoHS týká, požadavkům směrnice RoHS (směrnice 2002/95/EU) vyhovují.
 

Vracení obalů

Podle vyhlášky o obalech je společnost EWM povinna vzít zpět obaly výrobků a zajistit jejich opětovné použití nebo likvidaci.
Za tímto účelem spolupracujeme s uznávanou specializovanou společností – kolektivním systémem.
Vrácení obalů lze provést při koupi u libovolného odbytového partnera společnosti EWM. V případě přístrojů zakoupených online se obracejte přímo na společnost EWM.

Kontakt


* Povinný údaj
Přečetl/a jsem si ustanovení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie a souhlasím s nimi