Tiráž

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Německo

Tel.: +49 26 80 / 1 81 - 0
Fax: +49 26 80 / 1 81 - 244

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Obchodní rejstřík
Obvodní soud Montabaur, HRB 23726

Daňové identifikační číslo
DE 155190423


Předsedkyně dozorčí rady:
Philipp Hassanzadeh
Představenstvo:
Susanne Szczesny-Oßing (předseda představenstva)
Michael Szczesny (místopředseda představenstva)
Stefan Szczesny
Wiebke Szczesny-Bersch
Jan Szczesny
Michael Bersch
Robert Stöckl

 

Vyloučení záruky

 

1. Obsah online nabídky
Obsah tohoto dokumentu byl důkladně prozkoumán, zkontrolován a zpracován, přesto zůstávají vyhrazeny změny/tiskové chyby a omyly.
Autor nepřebírá plnou zodpovědnost za aktuálnost, správnost, kompletnost nebo kvalitu poskytnutých informací. Nároky na ručení vůči autorovi, které se týkají hmotných a nehmotných škod, jež byly způsobeny používáním nebo nepoužíváním poskytovaných informací, popř. používáním chybných nebo nekompletních informací, jsou ze zásady vyloučeny, jestliže ze strany autora prokazatelně nedošlo k úmyslnému zavinění nebo zavinění způsobenému hrubou nedbalostí. Všechny nabídky jsou otevřené a nezávazné. Autor si výslovně vyhrazuje právo části nabídky nebo celou nabídku bez zvláštního upozornění změnit, doplnit, vymazat nebo zveřejnění na nějakou dobu částečně či úplně zrušit.

2. Reference a odkazy
U přímých nebo nepřímých odkazů na cizí webové stránky („hypertextové odkazy“), které jsou mimo oblast odpovědnosti autora, by povinnost ručení platila výlučně v případě, kdyby autor znal jejich obsah, a byl by po technické stránce schopen používání stránek v případě protiprávního obsahu zabránit.
Autor tímto výslovně prohlašuje, že v okamžiku umístění odkazu nebyl na odkazovaných stránkách patrný žádný ilegální obsah. Na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo původ odkazovaných/propojených stránek nemá autor žádný vliv. Proto se výslovně distancuje od jakéhokoli obsahu všech odkazovaných/propojených stránek, který byl po umístění odkazu změněn. Toto konstatování platí pro všechny linky a odkazy umístěné v rámci vlastní internetové prezentace, stejně jako pro cizí záznamy v knihách pro hosty, diskusních fórech, seznamech linků, mailingových seznamech a ve všech ostatních formách databází zřízených autorem, jejichž obsah lze měnit externími záznamy. Za ilegální, chybný nebo neúplný obsah a zejména za škody způsobené použitím nebo nepoužitím takto poskytovaných informací ručí pouze poskytovatel stránky, na kterou bylo odkazováno, ne ten, kdo prostřednictvím odkazů na takové stránky pouze odkazuje.

3. Autorské a označovací právo
Snahou autora je respektovat ve všech publikovaných médiích autorská práva k použitým obrázkům, grafikám, zvukovým dokumentům, video záznamům a textům, používat jím vytvořené obrázky, grafiky, zvukové dokumenty, video záznamy a texty nebo využít obrázky, zvukové dokumenty, video záznamy a texty bez licence.
Všechny ochranné známky a obchodní značky uvedené v rámci internetové nabídky, a případně chráněné třetími osobami neomezeně podléhají ustanovením platného označovacího práva a majetkovým právům příslušných zapsaných vlastníků. Jen na základě pouhého zmínky nelze vyvozovat závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob!
Autorské právo na zveřejněné, autorem samotným vytvořené objekty zůstává pouze autorovi stránek. Rozmnožování a používání takových grafik, zvukových dokumentů, video záznamů a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není bez výslovného souhlasu autora povoleno.

4. Ochrana dat

Shromažďování, zpracovávání, užívání i předávání a mazání osobních údajů

Při návštěvě webových stránek jsou protokolovány pouze anonymní přístupové údaje bez vztahu k jednotlivým osobám, jako např. jméno vyvolané stránky, použitý prohlížeč a váš poskytovatel internetového spojení. Osobní údaje jsou shromažďovány jen tehdy, jestliže s tím příslušná osoba dobrovolně souhlasí, např. v souvislosti s objednáváním, otevřením zákaznického účtu nebo registrací. Takto získané údaje budou používány výhradně k objednávání, popř. realizaci smlouvy, rovněž i k internímu statistickému vyhodnocení. Pokud byste výslovně nesouhlasili s použitím údajů vycházejících z realizace smlouvy, budou vaše data po ukončení smlouvy zablokována a vymazána po uplynutí zákonné lhůty pro uložení trvající 10 let. Údaje získané při pouhé návštěvě webové stránky nejsou předávány třetí osobě.

Údaje, které jsou potřebné při objednávání v online obchodu a zaznamenané kvůli uzavření a realizaci smlouvy, jako je jméno, e-mailová adresa a adresa, budou použity jen k realizaci objednávky, rovněž i k internímu statistickému vyhodnocení. Povinné údaje vámi uvedené v kontaktním formuláři, jako je oslovení, jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa, budou uloženy z důvodu předání poptávky příslušné kontaktní osobě a také kvůli jejímu zpracování. Údaje nebudou dále používány, a to zejména ne k reklamním účelům. Je-li to nutné k realizaci smlouvy nebo za účelem fakturace, popř. k platbě, budou potřebné údaje event. předány třetí straně, např. odbytovému partnerovi, zasilatelství za účelem dodávky.

Data získaná v rámci online registrace záruky, k jejímuž uplatnění jsou zapotřebí kontaktní údaje i výrobní údaje přístroje, u kterého má být prodloužena záruční lhůta, jsou potřebné pro vyřízení záruky a přiřazení přístroje. Mohou být použity k připomenutí každoročně potřebných a zákonem předepsaných opakovaných kontrol přístrojů, event. i pro nutné akce ke stažení výrobků. Po uplynutí prodloužené záruční lhůty budou údaje získané při online registraci záruky vymazány.

Pokud se přihlásíte k odběru newsletterů s vaší e-mailovou adresou a výslovným souhlasem, bude uvedená e-mailová adresa využita k tomu, abyste byli informováni o změnách, novinkách a doplňcích k výrobkům EWM až do vašeho kdykoliv možného odhlášení. Pokud si již nepřejete dostávat newslettery, bude vaše e-mailová adresa vyřazena z rozdělovníku. E-mailová adresa potřebná k odběru newsletterů nebude předána třetí osobě.

Kromě jmenovaných případů nebudou osobní údaje předány třetím osobám, pokud to nevyplývá ze zákona, nebo pokud jsme od vás předem nedostali příslušný souhlas.

Bezpečnost dat

K ochraně vašich údajů před poškozením, zničením a neoprávněným přístupem byla zavedena rozsáhlá bezpečnostní opatření fyzického a technického charakteru i s ohledem na používané postupy. Příchozí přenášené údaje jsou šifrované.

Jestliže v rámci internetové nabídky existuje možnost zadání osobních nebo obchodních údajů (e-mailové adresy, jména, adresy), tak k uvolnění těchto údajů ze strany uživatele dojde jen na výslovně dobrovolném základě. Využívání a platba všech nabízených služeb, je-li to technicky možné a únosné, je dovolena i bez udání takových údajů, popř. s uvedením anonymních údajů nebo pseudonymu. Využití kontaktních údajů zveřejněných v rámci tiráže nebo srovnatelných údajů, jako jsou poštovní adresy, telefonní a faxová čísla i e-mailové adresy třetí stranou k přeposílání informací, které nejsou výslovně vyžádané, není dovoleno. Právní kroky proti odesílatelům takzvaných spamů při porušení tohoto zákazu jsou výslovně vyhrazeny.

Použití Tracking nástrojů a programů externích poskytovatelů

Tato webová stránka využívá službu Google Analytics, jedná se o službu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“) k analýze webových stránek. Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“. To jsou textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho použití webové stránky. Informace získané prostřednictvím cookies o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou odesílány na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se ukládají. Společnost Google bude tyto informace používat k vyhodnocení vašich přístupů na webovou stránku, vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webové stránky souvisejících s přístupy na webovou stránku a používáním internetu. Tyto Informace budou eventuálně společností Google předány třetí straně, pokud to bude zákonem předepsáno nebo třetí strana tyto informace zpracuje z pověření společnosti Google. Vaši IP adresu nebude společnost Google kombinovat s žádnými dalšími údaji, které byly uloženy společností Google. Instalaci cookies můžete zabránit změnou nastavení internetového prohlížeče; upozorňujeme však, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním shromážděných dat společností Google výše uvedeným způsobem a k výše uvedeným účelům.

Na této webové stránce jsou pomocí technologií společnosti etracker GmbH (www.etracker.com) shromažďována a ukládána data pro účely marketingu a optimalizace. Z těchto dat mohou být sestaveny profily uživatelů označené pseudonymem. K tomu mohou být použity cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají lokálně do dočasné paměti internetového prohlížeče návštěvníka stránek. Cookies umožňují opětovné rozpoznání internetového prohlížeče. Údaje získané prostřednictvím technologií etracker není možné bez zvláštního svolení příslušné osoby využít pro osobní identifikaci návštěvníka webové stránky či pro spojení osobních dat s nositelem pseudonymu. Získávání a ukládání údajů je možné kdykoli s účinkem do budoucna odvolat.

Při návštěvě našich stránek budeme vaše osobní údaje shromažďovat jen tehdy, jestliže nám to bude výslovně sděleno. Na našich webových stránkách jsou také obsaženy programy externích poskytovatelů služeb, jako je Twitter a sociální síť Facebook. Tyto jsou výhradně provozovány příslušným poskytovatelem. Společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA je identifikovatelná dle loga Facebook, respektive přidáním tlačítka „To se mi líbí“. Společnost Twitter, která rovněž shromažďuje osobní údaje a předává je třetím osobám, Twitter Inc, 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Ca 94103, USA je identifikovatelná dle loga Twitter.

Při návštěvě webové stránky, která obsahuje plugin, vytvoří váš prohlížeč přímé spojení se serverem poskytovatele, např. se sociální sítí Twitter nebo Facebook, kde je zase obsah pluginu přenesen na prohlížeč a poskytovatelem, např. Facebookem, může být zapojen do zobrazené webové stránky. Tím je informace o návštěvě naší webové stránky automaticky přeposlána poskytovateli, např. Facebooku. Jestliže se během návštěvy na naší stránce přihlásíte prostřednictvím osobního uživatelského účtu u poskytovatele, např. Facebooku, má poskytovatel, např. Facebook, možnost přiřadit k tomuto určitému účtu návštěvu na naší webové stránce. Interakcí s pluginem, např. kliknutím na tlačítko „To se mi líbí“ nebo také po zanechání komentáře jsou tyto informace přímo předány poskytovateli, např. Facebooku, a tam také uloženy a event. i předány třetí straně. Chcete-li tomu zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z účtu třetí strany, jmenovitě z účtu Facebooku, resp. Twitteru.

Účel a rozsah získávání údajů poskytovatelem, jako je Facebook, i další zpracování a využívání údajů touto společností, a také vaše příslušná práva a možnosti nastavení pro ochranu vašeho soukromí, jsou stanoveny výhradně jen poskytovatelem těchto programů, jako je mj. Facebook, což je důvod, proč musíme odkazovat na zásady k ochraně osobních údajů poskytovatele, jmenovitě na Facebook https://de.facebook.com/privacy/explanation.php oder https://twitter.com/privacy.

Právo na informace a odvolání

Máte-li nějaké další dotazy ke shromažďování, zpracovávání a používání osobních údajů, nebo chcete získat další informace k opravám, chybám a vymazání všech osobních údajů, obraťte se na naše kontaktní osoby pověřené ochranou osobních údajů, právní zástupce Susanne Kamm (externí pověřenec pro ochranu osobních údajů), Dr. Dornbach Consulting GmbH, Anton-Jordan-Straße 1, 56070 Koblenz, e-mailová adresa Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +49 261/9431-0. Nyní můžete kdykoli bez udání důvodu odvolat nám udělený souhlas ke získávání a používání údajů.

5. Právní účinnost tohoto vyloučení odpovědnosti
Toto vyloučení odpovědnosti je třeba považovat za součást internetové nabídky, ze které bylo odkazováno na tuto stránku. Pokud by části nebo jednotlivé formulace tohoto textu částečně nebo zcela nebyly v souladu s platným právním stavem, zůstávají ostatní části dokumentu ve svém obsahu a platnosti nedotčeny.

Kontakt


* Povinný údaj
Přečetl/a jsem si ustanovení o ochraně osobních údajů a používání souborů cookie a souhlasím s nimi