Prohlášení o ochraně osobních údajů „webová stránka“

Těší nás vaše návštěva našich webových stránek, stejně jako váš zájem o naši společnost a nabídku našich výrobků a služeb. Ochrana osobních údajů je pro nás velmi důležitá.
Tímto prohlášením o ochraně osobních údajů vás informujeme, tedy společnost EWM AG, o všech právních aspektech ochrany údajů nabídky webové stránky společnosti EWM AG („webová stránka“) a našich aktuálních a plánovaných webových nabídek/aktivit.

1.    Informace o shromažďování osobních údajů a identifikaci poskytovatele
Naše webové aktivity jsou realizovány v souladu s použitelnými platnými právními předpisy k ochraně osobních údajů. Následující odkazy na ochranu údajů vám informují, jak se zachází s osobními údaji, které budou získány během vaší návštěvy na naší webové stránce. Osobní údaje jsou všechny údaje, které se týkají fyzické osoby a mají souvislost s touto osobou, tedy např. jméno, adresa, e-mailové adresy a chování uživatele.

Odpovědné místo pro zpracovávání údajů ve smyslu čl. 4 č. 4 nařízení EU 2016/679 („GDPR“) a ve smyslu dalších možných zákonů na ochranu údajů

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Německo

Tel.: +49 26 80 / 1 81 - 0
Fax: +49 26 80 / 1 81 - 244

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2.    Shromažďování osobních údajů při používání našich webových nabídek
Osobní údaje jsou informace, jejichž pomocí se určí nebo lze určit fyzickou osobu. Osobní údaje jsou mj. jméno a e-mailová adresa, ale také informace k chování uživatele anebo surfování na naší webové stránce, popř. na našich webových nabídkách. V případě pouhého informativního využívání webových stránek nebo našich webových nabídek prostřednictvím vašeho prohlížeče, popř. vašeho mobilního koncového zařízení, tedy když touto komunikační cestou nenavážete/nezaložíte žádný obchodní vztah nebo nám jinou formou neposkytnete informace, nebudeme shromažďovat žádné osobní údaje, s výjimkou údajů poskytnutých vaším prohlížečem, popř. mobilním koncovým zařízením, abyste mohli navštívit webové stránky nebo naše webové nabídky (takzvané protokolové soubory, právním základem je čl. 6 (1) 1 f) GDPR). Protokolové soubory jsou pro nás z technického hlediska potřebné, aby mohly být vámi otevřené webové stránky na vašem prohlížeči, popř. vašem mobilním koncovém zařízení odeslány a zobrazeny. Protokolové soubory se používají i pro statistická vyhodnocení a ke zlepšení webových stránek, popř. webových nabídek (právním základem je čl. 6 (1) 1 f) GDPR), aby mohly být tímto způsobem rozpoznány možné chyby na webových stránkách nebo webových nabídkách i chybné odkazy.

Protokolové soubory obsahují následující údaje:
•    IP adresa,
•    obsah, datum a čas poptávky,
•    označení zařízení, tzn. jednoznačné číslo koncového zařízení,
•    časová zóna poptávajícího počítače, popř. mobilního koncového zařízení,
•    popř. rozdíl časových zón ke světovému času (GMT),
•    obsah požadavku (konkrétní stránka),
•    stav přístupu / stavový kód HTTP,
•    aktuálně přenášené skupiny dat,
•    webová stránka, ze které přicházejí požadavky,
•    prohlížeč a ID/identifikace prohlížeče,
•    operační systém a jeho rozhraní,
•    jazyk a verze softwaru prohlížeče.
Ve spojitosti s používáním webové stránky, popř. našich webových nabídek, se kromě jiného zobrazí IP adresa vámi používaného počítače. Prostřednictvím IP adresy může být podle okolností možné identifikovat uživatele webové stránky. K příslušně zaměřenému vyhodnocení zaznamenaných IP adres však u EWM AG nedochází. IP adresy jsou anonymní formou hodnoceny výhradně jen na statistickém základě.


Tyto údaje se zpracovávají k následujícím účelům:
•    zajištění bezporuchového a plynulého spojení webových stránek a nabídek,
•    zobrazení našich výrobků, služeb a servisu,
•    využitelnost našich webových stránek a nabídek,
•    vyhodnocení a zabezpečení a stabilita systému,
•    k dalším administrativním účelům.

Právní základ zpracování vašich osobních údajů je uveden v čl. 6 (1) 1 f) GDPR. Náš oprávněný zájem vyplývá z výše uvedených účelů shromažďování údajů.

3.    Zpracovávání údajů při a k navázání kontaktů
Vedle využívání naší webové stránky a našich webových nabídek k informačním účelům nabízíme různé služby, které můžete v případě zájmu využívat. K využívání těchto služeb musí být zpravidla uvedeny další osobní údaje, které použijeme k poskytnutí plnění. Jsou-li možné dodatečné dobrovolné údaje, jsou tyto příslušně označeny.

4.    Bezpečnost dat / šifrování
K zabezpečení vašich údajů při přenášení používáme podle aktuálního stavu techniky příslušné šifrovací postupy (např. SSL) prostřednictvím HTTPS.
Kromě toho používáme vhodné technické a organizační bezpečnostní předpisy k ochraně uložených osobních údajů proti manipulaci, ztrátě, zničení nebo proti neoprávněnému přístupu třetích stran. Naše bezpečnostní předpisy jsou průběžně kontrolovány, zlepšovány a rozšiřovány podle technologického vývoje.

5.    Kontaktní formulář / e-mailové poptávky
Na našich webových stránkách, popř. nabídkách, nabízíme možnost navázat pomocí připraveného formuláře kontakt s EWM AG, popř. závody či odbornými odděleními. Pro použití formuláře je potřebné zadání platné e-mailové adresy a vašeho jména a příjmení a vaší zprávy, další údaje (telefonní číslo) jsou dobrovolné. Jsou-li možné dodatečné dobrovolné údaje, jsou tyto příslušně označeny. Vedle kontaktního formuláře navíc nabízíme možnost navázání kontaktu e-mailem.
Spojíte-li se s námi e-mailem nebo kontaktním formulářem, budou vaše údaje uvedené za účelem zpracovávání poptávky a přesměrování uloženy ve společnosti EWM AG i pro možné navazující dotazy.
Zpracovávání těchto údajů slouží k účelu navázání kontaktu s námi a provádí se podle čl. 6 (1) 1 a) GDPR na základě vašeho svobodně uděleného souhlasu.

6.    Informační zpravodaj
Pro účinné přihlášení k odběru našeho informačního zpravodaje potřebujeme platnou e-mailovou adresu. Během procesu přihlašování zaprotokolujeme objednávku informačního zpravodaje, odeslání potvrzující e-mailové zprávy a příjem takto vyžádané odpovědi. Další údaje nejsou shromažďovány. Údaje se používají výhradně jen pro zasílání informačních zpravodajů a nebudou předány třetí straně. Aby bylo možné ověřit, zda je přihlášení skutečně provedeno majitelem/majitelkou registrované e-mailové adresy, používáme proces „Double-opt-in“. Po přihlášení k odběru informačního zpravodaje vám bude na uvedenou e-mailovou adresu zaslán potvrzující e-mail. Zde potřebujeme vaše potvrzení, abychom mohli v budoucnu zasílat informační zpravodaje. Potvrdíte-li, že si přejete dostávat informační zpravodaje, uložíme vaši e-mailovou adresu do doby, dokud neodvoláte udělený souhlas se zasíláním informačních zpravodajů.
Údaje jsou ukládány výhradně jen k tomu, abychom vám mohli posílat informační zpravodaje (právním základem je čl. 6 (1) 1 a) GDPR).
Dále uložíme vaše IP adresy a časy použité při registraci a potvrzení k prokázání vašeho přihlášení a případně k vyjasnění možného zneužití vašich osobních údajů (právním základem je čl. 6 (1) 1 a) a c), čl. 7 (1) GDPR). Tyto údaje se vymažou, pokud z kontroly na konci třetího kalendářního roku, počínaje kalendářním rokem, který následuje po prvním uložení, nevyplyne, že je potřebné uložení na delší dobu.
U přihlášení v souvislosti s naším informačním zpravodajem budou vámi uvedené údaje použity výhradně jen pro tento účel. Odběratelé informačních zpravodajů mohou být e-mailem informováni o skutečnostech, které jsou relevantní pro zasílání informačních zpravodajů nebo registraci (např. změny nabídky informačních zpravodajů nebo technické podmínky).
Souhlas s ukládáním vašich osobních údajů a jejich využíváním pro zasílání informačních zpravodajů můžete kdykoli odvolat. V každém informačním zpravodaji najdete příslušný odkaz. Kromě toho se můžete kdykoli odhlásit přímo na této webové stránce nebo nás informovat o vašem požadavku prostřednictvím kontaktů uvedených na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

7.    Kariéra
Návštěvníci naší webové stránky mají možnost se na naší webové stránce informovat o nabídce volných pozic u společnosti EWM AG. V příslušných inzerátech nabízejících pracovní místa jsou uvedeny kontaktní informace a možnosti ucházení se o místo pro zaslání příslušných podkladů e-mailem. V rámci ucházení se o místo nebudou na webové stránce shromažďovány, ukládány, zpracovávány osobní údaje a ani tyto údaje nebudou odesílány společnosti EWM AG, popř. osobnímu oddělení.
Všechny údaje (podklady k ucházení se o místo), které uživatel/ka e-mailem zašle společnosti EWM AG, budou společnosti EWM AG předány přes nezašifrované spojení.
Společnost EWM AG používá údaje uživatele/uživatelky výhradně jen k realizaci konkrétního výběrového řízení. Údaje budou automaticky vymazány společností EWM AG 6 měsíců po ukončení výběrového řízení, jestliže uživatel/ka nebude souhlasit s delším uložením.

8.    Registrace do zabezpečené části na naší webové stránce
Pro zabezpečenou část na naší webové stránce není možná samostatná registrace návštěvníkem webové stránky. Přístupové údaje k zabezpečené části jsou připraveny společností EWM AG a odeslány registrovaným obchodním partnerům. Registrace a aktivace probíhá v rámci smluvního obchodního vztahu.
Při registraci pro přístup k našim personalizovaným službám budou shromážděny některé osobní údaje, jako jméno, adresa, kontaktní a komunikační údaje jako telefonní číslo a e-mailová adresa. Pokud jste u nás zaregistrováni, máte přístup k obsahům a službám, které nabízíme jen registrovaným uživatelům. Přihlášení uživatelé mají navíc možnost v případě potřeby kdykoli změnit nebo vymazat údaje uvedené při registraci. Samozřejmě vás kromě toho budeme kdykoli informovat o osobních údajích námi uložených. Na základě vašeho požadavku je opravíme, popř. odstraníme, pokud to nevylučují zákonné požadavky na uchovávání. K navázání kontaktu v této souvislosti použijte kontaktní údaje uvedené na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

9.    Poskytování placených služeb
K poskytování placených služeb jsou námi požadovány doplňkové údaje, jako např. platební údaje.

10.    Výmaz, popř. zablokování údajů
Držíme se zásady, že budeme s vašimi údaji nakládat bezpečně a hospodárně. Vaše osobní údaje uložíme jen na tak dlouho, jak je to potřebné k dosažení zde uvedených účelů nebo na dobu ukládání, která je stanovena zákonem. Po zániku příslušného účelu, popř. uplynutí těchto lhůt, budou příslušné údaje rutinně zablokovány nebo vymazány dle zákonných předpisů.

11.    Používání služby Google Analytics
Tato webová stránka využívá službu Google Analytics, jedná se o službu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“) k analýze webových stránek. Služba Google Analytics používá tzv. „cookies“, tedy textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače a umožňují analýzu vašeho použití webové stránky. Informace získané prostřednictvím cookies o vašem používání této webové stránky jsou odesílány na server společnosti Google ve Spojených státech amerických, kde se ukládají. Aktivací IP anonymizace na těchto webových stránkách bude vaše IP adresa společností Google předem zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jen ve výjimečných případech se kompletní IP adresa přenese na server Google v USA a tam se zkrátí. Z pověření provozovatele této webové stránky bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocení vašich přístupů na webovou stránku, vytváření zpráv o aktivitách na webové stránce a k poskytování dalších služeb pro provozovatele webové stránky souvisejících s přístupy na webovou stránku a používáním internetu. IP adresa předaná v rámci Google Analytics vaším prohlížečem nebude spojena s jinými údaji Google.

Ukládání cookies můžete zabránit změnou nastavení internetového prohlížeče; upozorňujeme však, že se v takovém případě může stát, že nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce těchto webových stránek. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů vytvořených prostřednictvím cookies a týkajících se vašich přístupů na webovou stránku (vč. vaší IP adresy) společností Google i zpracování těchto údajů společností Google tím, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je dostupný na následujícím odkazu: Rozšíření prohlížeče k zakázání Google Analytics.

Doplňkově nebo alternativně k rozšíření prohlížeče můžete zabránit sledování přes Google Analytics na našich stránkách kliknutím na tento odkaz. Přitom se na vašem zařízení instaluje Opt-Out-Cookie. Tím napříště nebude možný záznam prostřednictvím funkce Google Analytics pro tuto webovou stránku a pro tento prohlížeč na tak dlouho, dokud zůstane soubor cookie instalován ve vašem prohlížeči.

12.    Používání služby Google Maps
Tato webová stránka používá Google Maps API k vizuálnímu zobrazení geografických informací. Při používání služby Google Maps jsou také shromažďovány, zpracovávány a používány i údaje návštěvníků o využití mapových funkcí. Bližší informace o zpracovávání údajů společností Google jsou uvedeny v prohlášení společnosti Google o ochraně osobních údajů (http://www.google.com/privacypolicy.html). Tam můžete ve středisku ochrany osobních údajů změnit i nastavení k ochraně vašich osobních údajů.

Podrobný návod ke správě vlastních údajů v souvislosti s produkty Google najdete zde (http://www.dataliberation.org/).

13.    Vložená videa YouTube
Do některých našich webových stránek vkládáme videa YouTube. Provozovatelem příslušných pluginů je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Navštívíte-li stránku s pluginem YouTube, vytvoří se spojení se servery YouTube. Přitom bude YouTube sděleno, které stránky jste navštívili. Přihlásíte-li se na svůj účet Youtube, Youtube může vaše surfování přiřadit k vám. Tomu zabráníte, když se napřed odhlásíte ze svého účtu YouTube.

Bude-li spuštěno video YouTube, použije poskytovatel soubory cookie, které shromažďují informace o chování uživatelů.
Každý, kdo zakázal ukládání souborů cookie pro program Google-Ad, nemusí ani při sledování videí Youtube počítat s těmito soubory cookie. YouTube ale také ukládá neosobní uživatelské informace o použití do jiných souborů cookie. Chcete-li tomu zabránit, musíte zakázat ukládání souborů cookie v prohlížeči.
Další informace o ochraně údajů na „YouTube“ najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele na odkaze: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

14.    Externí odkazy
Pro vaši informaci naleznete na našich webových stránkách a nabídkách i upozornění, propojení, popř. odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud to není zřejmé, upozorňujeme, že se jedná o externí odkaz. Po opuštění našich webových stránek, popř. našich nabídek, doporučujeme, abyste si nejdříve přečetli směrnice o ochraně osobních údajů každé webové stránky anebo se přímo spojili s třetími poskytovateli. Nemáme přístup k souborům cookie nebo jiným funkcím, které jsou používány třetími stranami, ani je společnost EWM AG nemůže kontrolovat. Tyto třetí strany nepodléhají ustanovením o ochraně osobních údajů společnosti EWM AG.

15.    Vaše právo na informace, opravu, blokování, výmaz a vznesení námitky
Máte právo kdykoli obdržet informace o vašich osobních údajích, které jsou u nás uloženy. Stejně tak máte právo na opravu, blokování nebo, kromě předepsaného ukládání dat pro obchodní transakce, i výmaz vašich osobních údajů. Za tímto účelem se obraťte na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje najdete na konci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.
Aby mohlo být kdykoli zohledněno zablokování údajů, musí být tyto údaje ke kontrolním účelům uloženy v uzamknutém souboru. Také můžete požádat o výmaz údajů, pokud neexistuje povinnost ukládání nebo archivace. Pokud je toto povinné, na přání zablokujeme vaše osobní údaje.
Můžete provést změny nebo odvolání schválení tím, že nám pošlete příslušnou zprávu s účinností do budoucna.

16.    Změna našich ustanovení na ochranu osobních údajů
Vyhrazujeme si příležitostnou nebo potřebnou úpravu (např. kvůli zákonným podmínkám) tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů, aby stále odpovídalo aktuálním právním požadavkům nebo provedeným změnám našich služeb v prohlášení o ochraně osobních údajů, např. při zavádění nových webových nabídek anebo služeb. Pro vaši opětovnou návštěvu našich webových stránek, popř. nabídek pak platí nové prohlášení o ochraně osobních údajů.

17.    Dotazy na pověřence pro ochranu osobních údajů
Máte-li nějaké dotazy týkající se ochrany osobních údajů, napište e-mailovou zprávu na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo se obraťte přímo na naše externí pověřence pro ochranu osobních údajů:

Susanne Kamm (externí pověřenec pro ochranu osobních údajů)
Dr. Dornbach Consulting GmbH
Anton-Jordan-Straße 1
56070 Koblenz

Telefon: 0261/9431-0
Fax: 0261/9431-445

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.dornbach-consulting.de

 

Kontakt


* Povinný údaj
** Informace ohledně ochrany osobních údajů a používání souborů cookie najdete také v prohlášení o ochraně osobních údajů na naší webové stránce.