Zprávyz praxe

Obor: Stavba ocelových konstrukcí
Materiál:
Procesy svařování
Hesla:

Vyšší kvalita svařování a snížené náklady díky ewm maXsolution

Když se při výrobě větší zakázky kalkulace vymkla z ruky, vedoucí společnosti MESA oslovil pobočku EWM v Rathenow. Jen během tří měsíců...Výchozí poloha:
Stejně jako většina podniků střední velikosti v odvětví stavby kovových a ocelových konstrukcí musí i společnost MESA vyrábět co možná nejlevněji a zároveň velmi kvalitně a všude tam, kde je to možné, zaplnit mezery na trhu. Takovou mezeru na trhu vidí společnost MESA ve výrobě kolejových vozidel s jejími velmi vysokými požadavky na kvalitu. Ale výroba s konvenční svařovací technikou a přístroji jiných výrobců se ukázala být tak drahá, že byla kalkulace velmi těsná. Podnik se musel porozhlédnout po jiných výrobních alternativách.
Řešení:
V rámci inovačního a technologického poradenství ewm maXsolution si odborníci společnosti EWM posvítili na každý jednotlivý krok ve výrobním procesu celého procesního řetězce a analyzovali je. „Poradenství bylo nejen kompetentní a proaktivní, ale také zahrnovalo nová řešení pro problémy, které jsme dříve nevnímali,“ shrnuje Pierre Mack, ředitel MESA Metall-Stahlbau GmbH. Nasazením svařovacích přístrojů a hořáků EWM i inovativních svařovacích metod bylo ve všech myslitelných oblastech dosaženo úspor: u svařovací doby, materiálu, ochranného plynu, u přídavných materiálů, spotřeby proudu, opotřebitelných dílů a zejména u dodatečné práce.
Úspěch:
„Výrobní dobu pro svařování a broušení jsme mohli zkrátit o neuvěřitelných 57 procent,“ informuje Mack. Základ tvoří především nový proces svařování forceArc puls. Tento inovativní svařovací oblouk se vyznačuje menším množstvím vneseného tepla, je téměř bez rozstřiku a dovoluje vyšší rychlost svařování. Vedle ručního svařování, které vyžaduje jen velmi krátké doby zapracování, mohla společnost MESA mechanizovat i některé procesy svařování. Mechanizace ještě více zvýšila kvalitu procesu svařování následkem rovnoměrně vysoké stálosti. Investice se amortizovala již po velmi krátké době. Ale především se zvýšilo výrobní spektrum společnosti MESA: „Mnoho zakázek bychom vůbec nedostali, kdybychom nemohli takto svařovat,“ informuje Mack. „S běžnými přístroji bychom někdy nebyli schopni konkurovat.“