Zprávyz praxe

Machinefabriek & Apparatenbouw Geha b.v.

Obor: Stavba ocelových konstrukcí
Materiál:
Procesy svařování
Hesla:

S EWM lze prokázat kvalitu

Čím kritičtější je součást, tím vyšší jsou požadavky na prokázání kvality a zpětnou sledovatelnost. Se softwarem řízení kvality ewm Xnet jsou tato data k dispozici vždy a všude – a je možné udělat mnohem více.Výchozí poloha:
Výměníky tepla vyrobené společností Geha včetně ocelových konstrukcí se po celém světě používají i v klimaticky extrémních podmínkách. Společnost Geha již má svařovací přístroje od EWM; nejstarší pochází z roku 2002. Cílem bylo propojení všech přístrojů do sítě a nepřetržité zaznamenávání všech parametrů svařování, aby mohla být kdykoli bezpečně prokázána kvalita svarů. Podle názoru France van Wilgen, ředitele firmy Geha B.V., je nepřetržité zaznamenávání svařovacích dat stále důležitější. Jen s nepřetržitě zaznamenávanými daty může být skutečně prokázána kvalita. Tyto požadavky platí již dnes k dodržování směrnice ČSN EN 1090.
Řešení:
Po předběžné instalaci LAN kabelů – pro spojení WLAN se ve výrobě společnosti Geha nachází příliš mnoho oceli, která by mohla rušit bezdrátové spojení WLAN – bylo do sítě během jednoho dne integrováno všech pět svařovacích přístrojů. Od té doby ewm Xnet zcela automaticky zaznamenává online veškerá data pěti svařovacích přístrojů. Data mohou být analyzována a vyhodnocována svářečským dozorem, živě i zpětně. Na externích staveništích se data zaznamenávají offline a dočasně se ukládají na paměťové médium. Poté se data přenesou na server.
Úspěch:
ewm Xnet zajistí kvalitu svařování, umožňuje jejich ověření a podporuje svářeče, aby pracovali s předvídavostí. Tak lze pomocí svařovacích dat stanovit optimální dobu k výměně opotřebitelných dílů, aby byly vyměněny co možná nejpozději. To znamená dvojitou úsporu: nebudou měněny ještě funkční díly a výpadek pracovní doby bude odsunut na pozdější dobu. Prodlouží to dobu produktivního svařování. Nasazením ewm Xnet společnost Geha zajišťuje výrobu s požadovanou kvalitou – a navíc to může prokázat.