Käyttöraportti

Toimiala: Ajoneuvojen valmistus
Materiaali:
Hitsausprosessit:
Avainsanat:

Jopa 10 % enemmän perävaunuja työpaikkaa kohden vuodessa

Alussa haluttiin vähentää ylityötunnit nollaan. Tuloksena oli EWM-tuotteiden käyttöönotto koko tuotannossa...Taustatilanne:
“Alunperin halusimme vain vähentää aina vain toistuvia ylityötuntejamme. Pystyimme noudattamaan toimitusaikojamme vain ylitöillä”, kertoi Torsten Völker, Hüffermannin “vedettävien yksiköiden” tuotantopäällikkö. EWM:n Wittstockin ja Rathenowin toimipaikkojen päällikkö Toralf Pekrul ja EWM:n myyntiedustaja Jeffrey Kube saivat tehtäväksi optimoida tuotannon ensin yhdessä työpaikassa siten, ettei ylityötunteja enää muodostunut.
Ratkaisu:
Kokonaisvaltaisen ewm maXsolution -neuvonnan puitteissa EWM:n asiantuntijat tarkastelivat koko prosessiketjua ja huomioivat tarkkaan kaikki hitsausprosessin yksityiskohdat alkaen kaasun- ja langansyötöstä aina kosketussuuttimiin. EWM:n asiantuntijat optimoivat jokaisen säätöruuvin ja mukauttivat kaikki tuotantoketjun vaiheet järjestelmässä toisiinsa yhdessä työpaikassa.
Menestys:
...se oli merkittävä ajansäästö ja sijoitusten kuoletus vuoden aikana: Toteuttamalla EWM:n ehdottamat lukuisat yksittäiset toimenpiteet yritys löysi ratkaisun, joka vastasi sekä työntekijöiden että markkinoiden kasvavia vaatimuksia.   Työaika väheni jopa 15 prosentilla, samaan aikaan tuotanto kasvoi jopa 10 prosentilla ja kaasunkulutus väheni kolmanneksella, saman laadun säilyttäen ja yhtiön omien lukujen tukemana. Nämä olivat vakuuttavat perustelut sille, että kuljetus- ja kierrätysajoneuvojen markkinajohtaja otti EWM-tuotteet käyttöön koko hitsaustuotannossaan 68 työpaikalla.   Kokonaiskonseptissa säästetyn ajan ansiosta suoritustehoa ei voitu pelkästään ylläpitää, vaan jopa lisätä. Völkerille tämä on keskeinen näkökulma, koska “kaikkea voi ostaa, paitsi aikaa!”