CustomerStory

Plauen Stahl Technologie GmbH

Industry: Steel construction
Material:
Welding processes:
Keywords:

Lepsza jakość – większa konkurencyjność

Silny, kierunkowo stabilny łuk forceArc opracowany przez EWM zainicjował technologiczną rewolucję w produkcji ciężkich konstrukcji stalowych w budownictwie naziemnym – także w przypadku wielkopojemnościowych podzespołów, jak te obrabiane przez Plauen Stahl Technologie GmbH...The challenge:
Wielkopojemnościowe podzespoły składające się z elementów, których masy jednostkowe zaczynają się od 50 ton, są codziennością dla vogtlandzkiego przedsiębiorstwa Plauen Stahl Technologie GmbH (PST). Podzespołami tymi są na przykład segmenty wiaduktu Millau we Francji, rusztowania kotłów do elektrowni lub wrota śluz wodnych o zapierającej dech w piersiach rozpiętości. W przypadku konstrukcji tego typu, w odniesieniu do których obowiązują najsurowsze wymagania techniczne, i w przypadku ekstrawaganckich projektów architektonicznych bezpieczeństwo i jakość mają najwyższy priorytet.
The solution:
Innowacyjny proces spawania forceArc firmy EWM przekonał do siebie osoby odpowiedzialne rezultatami spawania: dobrym wiązaniem przy głębokim wtopieniu i doskonałym łączeniem rdzenia i zboczy. Oprócz tego forceArc wyróżnia się także pod względem rentowności: mniejszy nakład prac wstępnych i dodatkowych oraz oszczędność na kosztach wynagrodzeń, materiałów, gazu i energii zmniejszają koszty całego procesu łączenia przy jednoczesnym zwiększeniu produktywności. Spawacze także doceniają proces forceArc.
The success:
Podczas gdy w przeszłości w PST spawano odcinki od 500 milimetrów łukiem krytym, obecnie przy użyciu procesu forceArc łączone są odcinki o długości do 800 milimetrów i grubości materiałów do 80 milimetrów – a to znacznie skraca czas przygotowania. Zastosowanie procesu forceArc przyczyniło się do znacznego zmniejszenia strat czasu podczas spawania spoinami typu 1/2 V, ponieważ wymagają one jedynie minimalnego nakładu prac związanych z czyszczeniem i wypełnianiem. Skutecznie uzyskiwany jest zwis rdzenia, a jego wygląd można dokładnie kontrolować. Dzięki temu zwis rdzenia tworzy spoinę pachwinową o ustalonej wklęsłej krawędzi, odpowiednim występie i żądanym wymiarze spoiny pachwinowej.