CustomerStory

Industry: Vehicle construction
Material:
Welding processes:
Keywords:

Upp till 10 % fler släpvagnar per arbetsplats och år.

I början var önskemålet att minska övertiden till noll. Resultatet blev en omställning av hela produktionen till EWM-produkter ...The challenge:
”Från början ville vi bara minska vår ständiga övertid. Då kunde vi bara klara våra leveranstider med övertid”, förklarade Torsten Völker, produktionschef för ”dragna enheter” hos Hüffermann Uppgiften som Toralf Pekrul, chef för EWM-filialerna Wittstock och Rathenow, och EWM-utesäljare Jeffrey Kube fick var att först optimera produktionen på en arbetsplats så att övertid inte skulle behövas mer.
The solution:
Under rådgivningen från ewm maXsolution betraktade specialisterna från EWM hela processkedjan och synade denna i detalj under tillverkningsförloppet, från gas- och trådmatningen via svetsprocessen och fram till kontaktröret. EWM-specialisterna optimerade inställningarna på varje justerskruv och anpassade alla steg i produktionskedjan till varandra.
The success:
... blev en fantastisk tidsbesparing och investeringen betalade sig på mindre än ett år: Genom att tillämpa många av de åtgärder som EWM föreslog kunde företaget hitta en lösning som passade både de anställda och marknadens allt högre krav.   Arbetstiden reducerades med upp till 15 procent, samtidigt som produktionen ökade med 10 procent och gasförbrukningen minskade med en tredjedel, med samma kvalitet. Detta bevisades även av företagets egna siffror och övertygade marknadsledaren för system för transport- och återvinningsfordon att ställa om hela svetstillverkningen med 68 arbetsplatser till EWM.   Med tidsbesparingen som kom med helhetskonceptet kunde omsättningen inte bara bibehållas utan till och med ökas. För Völker var det en avgörande aspekt eftersom tiden är begränsad och inte till salu.