PraxisReport

Bransch: Stålkonstruktion
Material:
Svetsprocesser:
Slogan

Administrera svetsutrustningen med ett enda system

Modern svetsutrustning ska naturligtvis leverera högre produktivitet och kvalitet och samtidigt bidra till att sänka kostnader. Svetshanteringssystem blir mer och mer relevanta ...Utgångsläget:
POLLRICH tillverkar industrifläktar. De ventilerar tunnelanläggningar, varuhus och hela flygplatsbyggnader med luft. Inom (petro-)kemi-, trä- och betongindustrin transporterar de även frätande och aggressiva medier. För sådana säkerhetskomponenter måste samtliga krav på dokumentationen följas för att uppfylla alla krav på kvalitetssäkring och spårbarhet.
Lösningen:
EWM Xnet är svetshanteringssystemet från EWM. Det stöder, övervakar och dokumenterar hela tillverkningsprocessen för en komponent, från förberedelserna av arbetet till efterberäkningarna. Samtliga svetsdata och förbrukningsvärden registreras i realtid och svetsresultaten kan analyseras, kontrolleras och administreras. Dessutom stöder Xnet komponentadministrationen, skapandet av svetsföljdsplaner och tilldelningen av svetsanvisningar. Vid behov kan man även administrera och skapa dessa själv. Och inte minst ingår den individuella övervakningen av svetsarnas provningscertifikat samt tilldelningen av individuella tillträdesbehörigheter i portföljen från Xnet.
Succén:
”Med Xnet är det möjligt att administrera hela svetstekniken med ett enda system”, säger Thorsten Wirtz, svetsförman och chef för kvalitetssäkringen hos POLLRICH, med ett leende. Eftersom svetsmaskinerna, trådmatarsystemen och svetsbrännarna också kommer från EWM är datautväxlingen inom systemet och mellan dess komponenter optimalt anpassad och arbetet med Xnet blir enkelt, snabbt och säkert.