Uygulamaraporlar

Branş: Çelik inşaatı
Malzeme:
Kaynak işlemleri:
Anahtar kelimeler:

Kaynak teknolojisinin tek bir sistemle yönetilmesi

Modern bir kaynak teknolojisi, aynı zamanda maliyetleri azaltırken elbette ki daha yüksek verimlilik ve kalite sağlamalıdır. Ancak günümüzde, kaynak yönetim sistemleri çok daha önemli hale gelmektedir …Başlangıç durumu:
POLLRICH, sanayi tipi fanlar üretir. Bunlar tünel tesislerine, alış veriş merkezlerine veya komple havaalanı binalarına hava sağlar. (Petro)-kimya, ahşap veya beton sanayiinde aynı zamanda aşındırıcı ve agresif akışkanları taşırlar. Bu tür emniyet bileşenlerinde, kalite güvence şartlarını sağlamak ve geriye dönük izlenebilirliği güvence altına almak için dokümantasyona ilişkin her türlü şartın yerine getirilmesi gerekir.
Çözüm:
EWM Xnet, EWM firmasının kaynak yönetim sistemidir. EWM Xnet, bileşenin iş hazırlamadan ürün maliyet analizine kadar, tüm üretim sürecini destekler, izler ve dokümante eder. Tüm kaynak verileri ve sarfiyat değerleri gerçek zamanlı olarak kayıt altına alınır ve kaynak sonuçları analiz edilebilir, kontrol edilebilir ve yönetilebilir. Xnet ayrıca bileşen yönetiminde, kaynak iş planlarının hazırlamasında ve kaynak talimatlarının işlere tanımlanmasında destek verir. Bunlar da yönetilebilir ve hatta gerektiğinde oluşturulabilir. Ve bilhassa kaynakçıların test sertifikalarının münferiden izlenmesinin yanı sıra bireysel erişim yetkilerini atanması da Xnet portföyünün içindedir.
Başarı:
"Xnet ile tüm kaynak teknolojisinin sadece tek bir sistem ile yönetilmesi mümkündür", diyor POLLRICH’in kaynak denetim ve kalite güvence yöneticisi Thorsten Wirtz. Kaynak makineleri, tel besleme üniteleri ve kaynak torçları da aynı şekilde EWM’den temin edildiği için, sistem içerisindeki ve bileşenleri arasındaki veri alış verişi optimal şekilde birbirine uyarlanmıştır ve Xnet ile çalışmak bundan dolayı kolay, hızlı ve güvenilirdir.