Makineyi tasfiye etme

Makineyi tasfiye etme

Kurallara uygun tasfiye!

Cihaz geri kazanıma aktarılması gereken değerli hammaddeler ve tasfiye edilmesi gereken elektronik yapı parçaları içermektedir.
Evsel atıklarla birlikte tasfiye etmeyin!
Tasfiyeyle ilgili resmi makamların kurallarını dikkate alın!
 

Kullanılmış elektrikli ve elektronik cihazlar, Avrupa yönetmeliklerine göre (Elektrik ve elektronik eski cihazlar hakkındaki 2012/19/EU nolu yönetmeliği) ayrıştırılmamış yerleşim bölgesi çöplerine atılamaz. Bunlar ayrıştırılmış olarak toplanmalıdır. Tekerlekli çöp kutularının üzerindeki sembol, ayrıştırılmış toplama zorunluluğunu gösterir. Bu makine, imha edilmek üzere ya da geri dönüşüm amacıyla burada öngörülen ayırma ayrıştırmalı toplama sistemlerine verilmelidir.

Almanya'da yasa gereği (elektrikli ve elektronik cihazların sirkülasyonu, geri alınması ve çevreyi koruyarak tasfiye edilmesiyle ilgili yasa (ElektroG)) eski bir makineyi ayrıştırılmamış evsel atıklardan ayrı bir toplama noktasına iletmek zorunludur. Kamusal atık kurumları (belediyeler) bunun için toplama yerleri kurmuştur, buralarda konutlardan gelen eski cihazlar ücretsiz olarak teslim alınır.

Eski cihazların iadesi ya da toplanması hakkında bilgiyi yetkili belediyeden alabilirsiniz.

EWM izin verilen elden çıkartma ve geri dönüşüm sisteminde yer almaktadır ve WEEE DE 57686922 numarası ile elektrikli eski cihazlar rehberinde (EAR) kayıtlıdır.

Elektrikli eski cihazlarınızın geri verilmesine yönelik imkanlar için lütfen EWM ile irtibata geçiniz: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bunun dışında iade Avrupa çapında EWM distribütörlerinlerde de mümkündür.
 

muelltonne.jpg

RoHS koşullarını yerine getirme

Biz, EWM AG Mündersbach olarak tarafımızdan size teslim edilmiş ürünlerin RoHS (2002/95/EG yönetmeliği) koşullarını yerine getirerek RoHS yönetmeliğine uygun olduğunu size beyan ediyoruz (bkz. ayrıca makinenizin uyumluluk beyanındaki ilgili AT yönetmelikleri).
 

Ambalaj geri alımı

Ambalaj yönetmeliğine göre, EWM, ürünlerin ambalajlarını geri almaktan ve bunları geri dönüştürmek veya imha etmekten sorumludur.
Buna yönelik olarak lisanslı imha sistemleriyle birlikte çalışmaktayız.
Her bir EWM işletme ortağında satın alım sonrasında ambalajların geri verilmesi mümkündür. İnternet ortamından satın alınan makinelerde lütfen doğrudan EWM ile irtibata geçiniz.

İletişim


* Zorunlu alan
Gizlilik politikasını ve çerez kurallarını okudum ve kabul ediyorum