Zprávyz praxe

Plauen Stahl Technologie GmbH

Obor: Stavba ocelových konstrukcí
Materiál:
Procesy svařování
Hesla:

Lepší kvalita – větší konkurenceschopnost

Účinný, směrově stabilní svařovací oblouk forceArc společnosti EWM doslova proklamuje technologickou změnu ve výrobě těžkých pozemních ocelových konstrukcí – i u velkoobjemových součástí, které obrábí společnost Plauen Stahl Technologie GmbH.Výchozí poloha:
Velkoobjemové součásti s jednotlivými díly, jejichž kusová hmotnost začíná na 50 tunách, představují každodenní činnost podniku Plauen Stahl Technologie GmbH (PST) z okresu Vogtland. U konstrukčních dílů se jedná o mostové segmenty, jako je most u Millau ve Francii, o nosné konstrukce kotlů pro elektrárenská zařízení nebo stavidlová vrata s působivými rozpětími. Právě u takových konstrukcí s maximálními technickými požadavky a u architektonicky extravagantních projektů mají hlavní prioritu bezpečnost a kvalita.
Řešení:
Inovativní proces svařování EWM forceArc přesvědčil odpovědné osoby výsledky svařování: dobré spojení u hlubokého závaru a vynikající průvar kořene a natavení otupených hran drážky. Vedle toho může forceArc hospodárně bodově svařovat: redukované přípravné a dodatečné práce a snížené náklady na platy, materiál, plyn a energii sníží náklady na celý proces spojování – při vyšší produktivitě. Také svářeči rádi pracují s forceArc.
Úspěch:
Zatímco v minulosti byly ve společnosti PST vzdálenosti od 500 milimetrů svařovány pod tavidlem, jsou dnes prostřednictvím procesu forceArc spojovány vzdálenosti do 800 milimetrů a tloušťky materiálů do 80 milimetrů – tím se výrazně zkrátí doba seřizování. Vedlejší časy při svařování HV svarů mohly být výrazně zkráceny nasazením forceArc, protože potřeba vyplňování a čištění je minimální. Propadu kořene svaru lze bezpečně dosáhnout a jeho vzhled může být řízeně definován. Propad kořene svaru tak vytvoří koutový svar se stanoveným zaoblením, příslušným přesahem a požadovaným rozměrem a.