Zprávyz praxe

Obor: Stavba ocelových konstrukcí
Materiál:
Procesy svařování
Hesla:

Výhra na celé čáře ve všech kategoriích techniky svařování

Firma Ebner chtěla vyměnit celou svou svařovací techniku. Výzva čtyřem výrobcům svařovacích přístrojů organizovaná za tímto účelem výrobcem průmyslových pecí. Nakonec se jak svářeči, tak i údržbáři a svářečský dozor rozhodliVýchozí poloha:
U společnosti Ebner je od svářečů vyžadována vysoká flexibilita: stejně velké jako spektrum materiálů jsou velké i součásti, které podnik obrábí. Průmyslové pece mohou rychle dosáhnout velikosti rodinného domu – a tím se stávají imobilní. Proto neexistují žádné standardizované pracovní oblasti, ve kterých se vždy obrábí se stejným upnutím. Svářeč musí čelit pokaždé novým výzvám, pracovat přímo na konstrukčním dílu se svým přístrojem a často měnit stanoviště a polohu. Tato flexibilita, tyto speciální okrajové podmínky v pracovním prostředí a současně dobrá manipulovatelnost se svařovacími přístroji byly požadavky, kterým byli prodejci vystaveni.
Řešení:
EWM AG se oproti konkurenci vyznamenala ve třech důležitých bodech a to nakonec rozhodlo: systémové myšlení a kompletní nabídka u svařovacích přístrojů, flexibilita v procesech svařování a přesvědčivý servis. Svářeči musí často střídat různé procesy svařování. Proto je výhodné, když jeden přístroj pokryje celou paletu úloh, jak pro svařování MIG/MAG, tak i WIG. Prostřednictvím dvou posuvů drátu je stroj vybaven dvěma cívkami drátu, dvěma hořáky a dvěma lahvemi ochranného plynu. Změní-li se požadavek, svářeč vymění pouze svařovací hořák. Zbytek vyřídí stroj na stisknutí tlačítka.
Úspěch:
Svářeči se rozhodli pro jednoduchou manipulaci s přístrojem a svařovacím hořákem, dobrou přístupnost, procesní bezpečnost přístrojů a bezporuchové podávání drátu. Obchodníci mohli výrazně ušetřit snížením nákladů na nastavení až o 50 procent v důsledku výrazně delší životnosti proudových trysek a plynových hubic. Tak se EWM rozhodla, že přijme tuto výzvu na všech úrovních. Mezitím se EWM stala jediným výrobcem svařovací techniky, jejíž přístroje se používají u společnosti Ebern – i přístroje nejnovější generace.