Zprávyz praxe

Hische AG Stahlbau und Industrieanlagen

Obor: Stavba zařízení
Materiál:
Procesy svařování
Hesla:

Technologický obrat u společnosti Hische díky oběma novým procesům svařování coldArc a forceArc

Hned dva inovativní procesy svařování značky EWM se etablovaly u společnosti Hische AG při stavbě ocelových konstrukcí: coldArc a forceArc. Výsledkem byly vysoké rychlosti svařování a vstup do úplně nového segmentu trhu.Výchozí poloha:
U společnosti Hische existují dvě velké oblasti, ve kterých hraje důležitou roli svařovací technika. Na jedné straně se jedná o kruhové svary na komponentech trubek pro elektrárny s plynovými turbínami. Kořeny kruhových svarů na komponentech trubek byly svařeny prostřednictvím WIG. Na druhé straně hrálo důležitou roli svařování dlouhých skříňových profilů. Aby bylo docíleno bezpečných výsledků svařování u konstrukčních dílů dlouhých tři metry za pomoci svařovacích přístrojů MIG/MAG, musela být na každé rohové straně nejdříve podsunuta kolejnice. Jen tak mohlo být zabráněno propadu svaru, a tím nedostatečné kvalitě.
Řešení:
coldArc, modifikovaný zkratový oblouk metody MIG/MAG, vytváří u společnosti Hische požadované výsledky pro svařování kořene, kterých bylo dříve dosahováno s WIG. Rychlost svařování mezi WIG a MIG/MAG je u MIG/MAG ale výrazně vyšší. Svařovací oblouk forceArc je zaměřený a koncentrovaný na cíl a vyznačuje se hlubokým závarem, dobrým natavením boků svarové drážky a svařováním bez rozstřiků. Při svařování skříňových profilů mohou být HV svary svařeny z jedné strany jako úplné spojení, oboustranný svar vznikne na zadní straně automaticky.
Úspěch:
Kořenové vrstvy svařené s MIG/MAG a coldArc místo s WIG zvýší rychlost svařování o 40 procent – téměř se stejnou kvalitou. Při svařování hranových profilů se společnost Hische může díky nasazení forceArc zříci předběžného zpracování a stehovacího svařování čtyř kolejnic – velká úspora materiálu a času. S forceArc budou jednotlivé části jen upnuty; poté se provaří. To znamená úsporu dvě hodiny na každý jeřábový výložník, nehledě na úspory plynu a přídavného materiálu. Neboť s forceArc mohl být také zredukován úhel otevření svaru, což zkrátí dobu svařování, sníží pronikání tepla a vznik deformací. Na základě vysoké kvality svarů mohla společnost Hische s novými procesy svařování dobýt i nový segment trhu: námořní techniku, u které jsou požadavky na kvalitu a bezpečnost výrobků velmi vysoké.