Afvalverwerking van het apparaat

Afvalverwerking van het apparaat

Adequate afvalverwijdering!

Het apparaat bevat waardevolle grondstoffen voor recycling en elektronische onderdelen die milieuvriendelijk moeten worden verwerkt.
Niet bij het huisvuil zetten!
De overheidsvoorschriften voor afvalwerking opvolgen!
 

Verklaring van de fabrikant eindgebruikers

Gebruikte elektrische en elektronische apparaten mogen in overeenstemming met de Europese voorschriften (richtlijn 2012/19/EU van het Europese Parlement en de Europese Raad van 04-07- 2012) niet als ongesorteerd afval worden verwerkt. Zij dienen voor gescheiden afvalverwerking te worden ingeleverd. Het symbool van de afvalbak met wieltjes verwijst naar de noodzaak van gescheiden afvalverwerking.
Dit apparaat is voor verwerking als afval resp. voor recycling bij de daarvoor bestemde inleverpunten voor gescheiden afvalwerking in te leveren.

In Duitsland dient men in overeenstemming met de wetgeving (Wet op het in verkeer brengen, terugnemen en milieuvriendelijke afvalverwerking van elektrische en elektronische apparaten (ElektroG) van 16-03-2005) oude apparaten voor gesorteerde afvalverwerking in te leveren. De publiekrechtelijke afvalverwerkers (gemeenten) hebben hiervoor verzamelpunten opgericht waar oude apparaten van particuliere huishoudens gratis kunnen worden ingeleverd.

Informatie over de terugneming of inzameling van oude apparaten vindt u bij het verantwoordelijke plaatselijke stads- of gemeentebestuur.

EWM neemt deel aan een goedgekeurd verwijderings- en recyclingsysteem en is geregistreerd in het register voor oude elektrische apparaten met het nummer WEEE DE 57686922.

Voor informatie over de mogelijkheden om oude elektrische apparaten in te leveren neemt u contact op met EWM via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Daarnaast kunnen oude apparaten in heel Europa bij EWM-verkooppartners worden ingeleverd.
 

muelltonne.jpg

Inachtneming van de RoHS-vereisten

Wij, EWM AG Mündersbach, verklaren hierbij dat alle door ons geleverde producten waarop de RoHSrichtlijn van toepassing is, voldoen aan de vereisten van de RoHS (zie ook de toepasselijke EG-richtlijnen in de conformiteitsverklaring van uw apparaat).
 

Terugname van verpakking

Volgens de verpakkingsverordening is EWM verplicht om verpakkingen van producten terug te nemen en recycling of afvalverwerking van verpakkingen te garanderen.
Wij werken hiervoor samen met een erkend afvalverwerkingssysteem.
Na aankoop kan de verpakking bij elke EWM-verkooppartner worden ingeleverd. Voor online gekochte apparaten neemt u rechtstreeks contact op met EWM.

Contact


* Verplicht veld
Ik heb het privacybeleid en de cookie-richtlijnen gelezen en accepteer ze