Zprávyz praxe

Obor: Výroba vozidel
Materiál:
Procesy svařování
Hesla:

Až o 10 % více přívěsů na pracoviště a rok

Na začátku bylo přání snížit přesčasové hodiny na nulu. Výsledkem byla přestavba celé výroby na výrobky EWM...Výchozí poloha:
„Původně jsme chtěli jen snížit naše stále se opakující přesčasy. Neboť jen pomocí přesčasových hodin jsme mohli dodržet naše dodací lhůty,“ vysvětluje Torsten Völker, vedoucí výroby „Tažené jednotky“ u společnosti Hüffermann. Úlohou Toralfa Pekrula, vedoucího pobočky Wittstock a Rathenow EWM, a servisního pracovníka EWM Jeffrey Kubeho nejdříve byla optimalizace výroby na jednom pracovišti, aby již nedocházelo k přesčasovým hodinám.
Řešení:
V rámci uceleného poradenství ewm maXsolution odborníci EWM posoudili celý procesní řetězec a každý detail byl ve výrobním procesu co nejpřesněji zkoumán, od dopravy plynu a podávání drátu přes proces svařování až k proudové špičce. U každého seřizovacího šroubu specialisté EWM na každém pracovišti optimalizovali a sestavili všechny kroky výrobního řetězce v systému.
Úspěch:
...skvělá časová úspora a amortizace investice během jednoho roku: realizací mnoha konkrétních opatření navržených společností EWM mohla společnost nalézt řešení, které uspokojí jak pracovníka, tak i rostoucí nároky trhu.   Zkrácení pracovní doby až o 15 procent, současně zvýšení výkonu až o 10 procent a snížení spotřeby plynu o jednu třetinu, při stejné kvalitě a prokázané čísly společnosti – to byly přesvědčivé argumenty, aby podnik dominující na trhu se systémy transportních vozidel a vozidel pro recyklaci přestavěl celou svou výrobu svařováním se 68 pracovišti na výrobky EWM.   S časovou úsporou z celkové koncepce byla výkonnost nejenom udržena, ale dokonce i zvýšena. Pro pana Völkera je to rozhodujícím aspektem, neboť platí „Můžeš si koupit všechno, jen ne čas!“