Privacyverklaring “website“

Bedankt voor uw bezoek aan onze website en uw interesse in ons bedrijf, onze producten en services. We hechten veel belang aan de bescherming van persoonsgegevens.
Met deze privacyverklaring informeren wij, EWM AG, u over alle aspecten inzake gegevensbescherming van de website van EWM AG (“website“) en onze actuele en geplande webaanbiedingen en activiteiten.

1.    Informatie over verzamelde persoonsgegevens en provideridentificatie
Onze webactiviteiten worden uitgevoerd in overeenstemming met de toepasselijke en geldende wettelijke voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens. De onderstaande privacyvoorwaarden informeren u over de verwerking van persoonsgegevens die tijdens uw bezoek aan deze website worden verzameld. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een natuurlijke persoon, zoals naam, adres, e-mailadressen en gebruikersgedrag.

Verantwoordelijk orgaan voor de gegevensverwerking in de zin van art. 4, nr. 4 van de EG-verordening 2016/679 (“EU AVG“) en in de zin van overige toepasselijke wetgevingen inzake gegevensbescherming

EWM AG
Dr. Günter-Henle-Straße 8
56271 Mündersbach
Duitsland

Tel.: +49 26 80 / 1 81 - 0
Fax: +49 26 80 / 1 81 - 244

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

2.    Verzameling van persoonsgegevens bij het gebruik van onze webaanbiedingen
Persoonsgegevens zijn informatie waarmee een natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. Persoonsgegevens zijn o.a. naam, e-mailadres en informatie over het gebruikers- en/of surfgedrag op onze website of onze webaanbiedingen. Bij louter informatief gebruik van de website of onze webaanbiedingen via uw browser of uw mobiel eindapparaat en u als dus via dit communicatiekanaal geen zakelijke betrekking aangaat of in een andere vorm informatie aan ons overdraagt, worden geen persoonsgegevens verzameld, met uitzondering van de gegevens die uw browser of mobiel eindapparaat aan ons verstuurt om uw bezoek van de website of onze webaanbiedingen mogelijk te maken (zogenoemde logbestanden, rechtsgrondslag art. 6 (1) 1 f) AVG). Logbestanden zijn technisch vereist om de door u opgeroepen website op uw browser of mobiel eindapparaat weer te geven. Logbestanden worden ook gebruikt voor statistische analyses en om de website of webaanbiedingen te verbeteren (rechtsgrondslag art. 6 (1) 1 f) AVG) en daarmee eventuele fouten of gebroken links op de website of webaanbiedingen te achterhalen.

De logbestanden bevatten de volgende gegevens:
•    IP-adres
•    Inhoud, datum en tijd van uw aanvraag
•    Het identificatienummer van uw apparaat of het unieke nummer van het eindapparaat
•    De tijdszone van de aanvragende computer of het mobiele eindapparaat
•    Eventueel tijdszoneverschil met de Greenwich Mean Time (GMT)
•    Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
•    Toegangsstatus/HTTP-statuscode
•    De overgedragen hoeveelheid gegevens
•    Website die de aanvraag doet
•    Browser en browser-ID
•    Besturingssysteem en respectievelijk platform
•    Taal en versie van de browsersoftware
In combinatie met het gebruik van de website of onze webaanbiedingen wordt onder andere het IP-adres van de door u gebruikte computer geregistreerd. Met behulp van het IP-adres kan het onder omstandigheden mogelijk zijn om de gebruiker van de website te identificeren. Een op deze informatie gebaseerde analyse van het geregistreerde IP-adres wordt door EWM AG echter niet uitgevoerd. De analyse van IP-adressen wordt uitsluitend op een statistische basis in anonieme vorm uitgevoerd.


De verwerking van deze gegevens wordt gebruikt voor de volgende doeleinden:
•    een storingsvrije en snelle verbinding met de website en webaanbiedingen garanderen;
•    onze producten, dienstverleningen en services weergeven;
•    voor de bruikbaarheid van onze website en webaanbiedingen;
•    voor de analyse en systeemveiligheid en stabiliteit en
•    overige administratieve doeleinden.

De rechtsgrondslag voor deze verwerking van uw persoonsgegevens wordt bepaald door art. 6 lid 1 pag. 1 lit. EU AVG. Onze rechtmatige interesse is gebaseerd op de eerder genoemde doeleinden van gegevensverzameling.

3.    Gegevensverwerking bij en voor contactopname
Naast het gebruik van onze website en webaanbiedingen voor informatieve doeleinden bieden wij verschillende dienstverleningen aan die u kunt gebruiken. Het gebruik van deze dienstverleningen veronderstelt over het algemeen opgave van aanvullende persoonsgegevens die wij voor de levering van dergelijke dienstverleningen gebruiken. Eventuele vrijwillige aanvullende gegevens worden desbetreffend aangeduid.

4.    Gegevensveiligheid/codering
Om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen, gebruiken wij het actuele coderingsproces (bijv. SLL) via HTTPS.
Wij gebruiken bovendien geschikte technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om opgeslagen persoonsgegevens te beschermen tegen manipulaties, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze beveiligingsmaatregelen worden in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen permanent gecontroleerd, verbeterd en uitgebreid.

5.    Contactformulier/e-mailaanvragen
Op onze website of webaanbiedingen bieden wij de mogelijkheid om met het contactformulier van de website contact op te nemen met EWM AG, vestigingen of afdelingen. Het gebruik van het formulier vereist de invoer van een geldig e-mailadres, uw voor- en achternaam en uw bericht. De opgave van overige gegevens (telefoonnummer) is optioneel. Eventuele vrijwillige aanvullende gegevens worden desbetreffend aangeduid. Naast het contactformulier kunt u ook contact opnemen via e-mail.
Bij contactopname via e-mail of het contactformulier worden de door u verstrekte gegevens voor de verwerking van uw aanvraag gebruikt, binnen EWM AG doorgestuurd en voor mogelijke vervolgvragen opgeslagen.
Deze gegevens worden voor contactopname verwerkt en uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 pag. 1 lit. a EU AVG op basis van vrijwillige gegevensverstrekking.

6.    Nieuwsbrief
Voor een abonnement op onze nieuwsbrief hebben wij een geldig e-mailadres nodig. Tijdens het aanmeldingsproces wordt het abonnement op de nieuwsbrief verwerkt, wordt er een bevestigingse-mail verzonden en wordt het bevestigende antwoord verwerkt. Andere gegevens worden niet verzameld. De gegevens worden uitsluitend voor verzending van de nieuwsbrief gebruikt en niet aan derden doorgegeven. Om te controleren of een aanmelding daadwerkelijk door de houder van het ingevoerde e-mailadres werd uitgevoerd, gebruiken wij het “Double-opt-in“-proces. Na uw nieuwsbriefaanmelding wordt een bevestigingse-mail naar het opgegeven e-mailadres verzonden. Om de nieuwsbrief te ontvangen, moet u uw e-mailadres bevestigen. Na bevestiging dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen, blijft uw e-mailadres opgeslagen tot u de nieuwsbrief opzegt.
Opslag is uitsluitend bedoeld om u de nieuwsbrief te kunnen verzenden (rechtsgrondslag art. 6 (1) 1 a) EU AVG).
Bij de aanmelding worden het gebruikte IP-adres en het tijdstip opgeslagen als bewijs van uw aanmelding en om eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen achterhalen (rechtsgrondslag art. 6 (1) 1 a) en c), art 7 (1) AVG). Deze gegevens worden verwijderd zodra bij de controle aan het einde van het derde kalenderjaar (beginnend met het kalenderjaar van de eerste opslag) blijkt dat een langere opslag niet is vereist.
Bij abonnement op onze nieuwsbrief worden de door u verstrekte gegevens uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt. Nieuwsbriefabonnees kunnen ook per e-mail informatie ontvangen die relevant is voor de nieuwsbriefservice of de aanmelding (bijvoorbeeld wijzigingen over het nieuwsbriefaanbod of technische aspecten).
De toestemming voor de opslag van uw persoonsgegevens en het gebruik daarvan voor de verzending van de nieuwsbrief kunt u op elk moment intrekken. U vindt hiervoor in elke nieuwsbrief een link. U kunt zich daarnaast ook op elk moment direct op deze website afmelden of ons uw wens kenbaar maken via de contactgegevens onderaan in deze privacyvoorwaarden.

7.    Carrièrepagina
Bezoekers van onze website kunnen zich op de website informeren over door EWM AG geplaatste vacatures. In de desbetreffende vacatures vindt u contact- en sollicitatie-informatie voor de verzending van uw sollicitatiedocumenten per e-mail. In het kader van het sollicitatieproces worden op de website geen persoonsgegevens verzameld, opgeslagen, verwerkt of naar EWM AG of de personeelsafdeling verzonden.
Alle gegevens (sollicitatiedocumenten) die door de sollicitant per e-mail naar EWM AG worden verzonden, worden via een ongecodeerde verbinding overgedragen aan EWM AG.
EWM AG gebruikt deze gegevens van de sollicitant uitsluitend om het concrete sollicitatieproces te kunnen uitvoeren. De gegevens worden 6 maanden na afronding van het sollicitatieproces automatisch door EWM AG verwijderd, als de sollicitant geen toestemming voor langere opslag heeft verleend.

8.    Registratie voor beveiligde pagina‘s van onze website
Voor toegang tot beveiligde pagina‘s van onze website is geen registratie door de bezoekers zelf mogelijk. De toegangsgegevens tot beveiligde pagina‘s worden door EWM AG gemaakt en verzonden naar de geregistreerde zakenpartners. De registratie en toegangsverlening worden uitgevoerd in het kader van een contractuele zakelijke betrekking.
Bij de registratie voor het gebruik van onze gepersonaliseerde services worden enkele persoonsgegevens verzameld zoals naam, aanhef, contact- en communicatiegegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres. Na de registratie heeft u toegang tot de inhoud en services die alleen aan geregistreerde gebruikers worden aangeboden. Aangemelde gebruikers kunnen desgewenst de bij de registratie opgegeven gegevens wijzigen of verwijderen. Vanzelfsprekend verstrekken wij u op elk moment informatie over de door ons opgeslagen persoonsgegevens. Dergelijke gegevens worden op uw verzoek door ons aangepast of verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaringsplicht bestaat. Voor contactopname in deze context verzoeken we u om de onderaan in deze privacyverklaring opgegeven contactgegevens te gebruiken.

9.    Betaling van betaalde services
Voor de betaling van betaalde services worden door ons aanvullende gegevens gevraagd, zoals betalingsgegevens.

10.    Verwijdering of blokkering van gegevens
We houden ons aan de beginselen van een zo beperkt mogelijke gegevensopslag en gegevensminimalisatie. Wij slaan uw persoonsgegevens daarom maar net zolang op als nodig voor het hier genoemde doeleinde of overeenkomstig de door de wetgever voorgeschreven opslagtermijnen. Als het doeleinde niet meer bestaat of de opslagtermijnen vervallen, worden de gegevens regelmatig en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften geblokkeerd of verwijderd.

11.    Het gebruik van Google Analytics
Deze website gebruikt Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (hierna: Google). Google Analytics gebruikt zgn. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt over het algemeen doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door de activering van IP-anonimisering op deze websites wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte vooraf ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken voor een analyse van uw websitegebruik, voor het samenstellen van rapporten over webactiviteiten door de website-exploitant en ten behoeve van andere dienstverleningen die samenhangen met het website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics door uw browser overgedragen IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt opslag van cookies voorkomen met de desbetreffende instelling op uw browsersoftware. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Door de browserinvoegtoepassing onder de volgende link te downloaden en te installeren, kunt u de overdracht en verwerking door Google van door de cookie geregistreerde gebruiksgegevens van de website (incl. uw IP-adres) voorkomen: Browser-add-on voor deactivering van Google Analytics.

Aanvullend of als alternatief voor de browser-add-on kunt u de tracking-functie van Google Analytics op onze pagina‘s deactiveren door deze link aan te klikken. Daarbij wordt een Opt-Out op uw apparaat geïnstalleerd. Hierdoor wordt de registratie door Google Analytics voor deze website en deze browser gedeactiveerd zolang de cookie in uw browser is geïnstalleerd.

12.    Het gebruik van Google Maps
Deze website gebruik Google Maps API voor de visuele weergave van geografische informatie. Bij het gebruik van Google Maps worden door Google ook gegevens over het gebruik van de mapfuncties door de bezoeker verzameld, verwerkt en gebruikt. Meer informatie over de gegevensverwerking door Google vindt u in de Google-privacyvoorwaarden (http://www.google.com/privacypolicy.html). Hier kunt u in het centrum voor gegevensbescherming ook uw persoonlijke instellingen voor gegevensbescherming wijzigen.

Uitgebreide handleidingen voor het beheer van eigen gegevens in samenhang met Google-producten vindt u hier (http://www.dataliberation.org/).

13.    Ingesloten YouTube-video‘s
Op enkele van onze websitepagina‘s worden Youtube-video‘s ingesloten. De exploitant van de desbetreffende invoegtoepassingen is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Wanneer u een pagina met de YouTube-invoegtoepassing bezoekt, wordt een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Youtube wordt hierbij geïnformeerd over bezochte pagina‘s. Wanneer u op uw Youtube-account bent aangemeld, kan Youtube uw surfgedrag aan u persoonlijk toewijzen. Dit kunt u voorkomen door u vooraf bij uw Youtube-account af te melden.

Bij het starten van een Youtube-video gebruikt de exploitant cookies die informatie over uw gebruikersgedrag verzamelen.
Gebruikers die de opslag van cookies voor het Google-Ad-programma hebben gedeactiveerd, worden bij het bekijken van Youtube-video‘s niet met dergelijke cookies geconfronteerd. Youtube bewaart echter ook in andere cookies niet-persoonsgerelateerde gebruiksinformatie. Wilt u dit voorkomen dan moet u de opslag van cookies in de browser blokkeren.
Meer informatie over gegevensbescherming bij “Youtube“ vindt u in de privacyverklaring van de exploitant/provider onder: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

14.    Externe links
Ter informatie vindt u op onze websites en webaanbiedingen ook aanwijzingen en links naar websites van derden. Voor zover dit niet duidelijk herkenbaar is, zullen wij u erop wijzen dat het om een externe link gaat. Na het verlaten van onze website of webaanbiedingen raden wij u aan om eerst aandachtig de privacyvoorwaarden van de website door te lezen en/of rechtstreeks contact op te nemen met de aanbieder van de externe website. Wij hebben geen toegang tot cookies of andere functies van websites van derden en EWM AG kan de inhoud daarvan ook niet controleren. De websites van derden vallen niet onder de privacyvoorwaarden van EWM AG.

15.    Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en tegenspraak
U heeft het recht om op elk moment informatie te krijgen over bij ons opgeslagen persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht op correctie, blokkering of verwijdering van uw persoonsgegevens, met uitzondering van de voorgeschreven gegevensopslag voor de afhandeling van contracten. Neem hiervoor contact op met onze gegevensbeschermingsmedewerker. De contactgegevens vindt u onderaan in deze privacyverklaring.
Opdat een blokkering van gegevens op elk moment kan worden uitgevoerd, moeten deze gegevens voor controledoeleinde in een blokkeringsbestand worden bewaard. U kunt ook de verwijdering van de gegevens eisen als er geen wettelijke bewarings- of archiveringsplicht bestaat. Voor zover een dergelijke plicht niet bestaat, worden uw persoonsgegevens op verzoek geblokkeerd.
Op verzoek kunt u persoonsgegevens wijzigen of met vooruitwerkende kracht uw toestemming intrekken.

16.    Wijziging van onze voorwaarden inzake gegevensbescherming
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring regelmatig of naar behoefte (bijv. door wettelijke aanwijzing) aan te passen, zodat de verklaring altijd voldoet aan de geldende wettelijke vereisten of om wijzigingen van onze dienstverleningen in de privacyverklaring te implementeren, bijv. bij de introductie van nieuwe webaanbiedingen en/of services. Bij het volgende bezoek aan onze website of webaanbiedingen geldt dan de nieuwe privacyverklaring.

17.    Vragen voor de gegevensbeschermingsmedewerker
Bij vragen over gegevensbescherming stuurt u een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neemt u rechtstreeks contact op met onze gegevensbeschermingsmedewerker:

Susanne Kamm (externe gegevensbeschermingsmedewerker)
Dr. Dornbach Consulting GmbH
Anton-Jordan-Straße 1
56070 Koblenz

Telefoon: 0261/9431-0
Fax: 0261/9431-445

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.dornbach-consulting.de

 

 

Contact


* Verplicht veld
** Informatie over gegevensbescherming en cookiebeleid is ook te vinden in het privacybeleid van onze website.